Craftor säkrar strömförsörjningen

Craftor har fått i uppdrag av Ellevio att säkra Stockholms elförsörjning.

Det är ett omfattande projekt som ska säkra Stockholms elförsörjning för framtiden samtidigt som högspänningsluftledningar försvinner från naturen. Arbetet, som genomförs i konsortium med NKT HV Cables, som tillhandahåller kabelsystemet, innebär att nio parallella 420 kV kablar ska installeras längs en sträcka på cirka 12 km i både land och vatten från Beckomberga till Bredäng. Craftors del avser arbete på land längs en sträcka av cirka 6,7 km med syfte att stärka kapaciteten i Stockholm samt att riva de befintliga luftledningarna och istället gräva ned markkablar för att på så sätt frigöra mark för framtida exploatering i berörda områden. Utöver detta innefattar projektet även ombyggnad av två stationer vilka Craftor är ansvarig för.

Distriktschef Peter Jonsson är förväntansfull inför arbetet och tycker att det känns roligt att Craftor har fått möjligheten.

-Vårt arbete med förberedelser på site drar igång i mars 2020 och det känns väldigt spännande, säger Peter Jonsson, distriktschef.

Otera Ratel blir Craftor

Nytt namn, men samma företag. I slutet av augusti byter vi företagsnamn till Craftor AB, men vi är fortfarande samma företag med samma verksamhet. Tillsammans med er som kunder och leverantörer fortsätter vi att bygga och underhålla elnät i världsklass. 

Bakgrunden till namnbytet är att vår majoritetsägare, Agder Energi i Norge, har sålt den norska delen av Otera och därmed också rättigheterna till varumärket. För oss i Sverige är namnbytet den enda förändringen som sker och vi fortsätter tillsammans med våra stabila ägare att långsiktigt utveckla företaget och verksamheten, men bara under nytt namn och ny grafisk profil. Som Craftor har vi också ännu större möjligheter att fortsätta att etablera oss som den ledande kraftentreprenören i Sverige, naturligtvis tillsammans med er.

Varmt välkomna till Craftor AB – vi lovar att ni kommer att känna igen oss.

Hälsningar

Klas Urban Hilberth, VD

P.S. Namnet Craftor är en ordlek mellan orden Craft, Kraft och Tor. ds (Craft = Craftmanship, hantverksskicklighet Kraft = Styrka, energi Tor = Nordiska mytologins kraftfulla Gud om vars hammare det slår blixtar/elektricitet.)