Stationer

Stationer

Nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer direkt anpassade för uppdraget. I Stockholm, Göteborg och Malmö ritar, konstruerar och bygger Craftor egna produkter för stationsentreprenader och ställverksbyggen. Det ger inte bara korta ledtider, utan också en unikt anpassad produkt med lång livslängd, hög verkningsgrad och bra kvalitet som gör att Sverige kan fortsätta att växa. 

På uppdrag av elnätsägaren bygger vi nya anläggningar och renoverar gamla – och Craftors produkter säkerställer hög leveranssäkerhet och bättre elkvalitet för bästa effektivitet. Inom företaget finns lång erfarenhet av kompletta och nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer inom spänningsområdet 12 till 400 kV som vi bygger och levererar i egen regi. Det innebär att vi ansvarar för hela projektet från förstudie och konstruktion till kraft- och elinstallation samt verifiering och provning – och därmed höjer såväl leveranssäkerhet som kvalitet. Med kompetensen inom företaget minimeras riskerna för yttre faktorer som kan försena projektet eller försämra resultatet.

Tillsammans med våra kolleger inom transmissionslinjer konstruerar och bygger vi också de inledningsspann som krävs för att ansluta anläggningen i det befintliga kraftnätet.