Karl Hultman utför Kabelförläggning i Stockholms Södra

Kabelförläggning i Södra Stockholm

I början av april träffar vi Karl Hultman i Huddinge på ett av våra nystartade projekt. När vi är på plats har projektet pågått sedan mitten av mars och är planerat att vara klart hösten 2020. Arbetet handlar om att schakta ca 1 mil med totalt 12 deletapper, ca 300 skarvar och ca 70 lågspänningsskåp.

Uppdraget har vi fått från Vattenfall och grundar sig i att kablarna börjar få några år på nacken och därmed börjar bli i dåligt skick. Det är ett treeingprojekt vilket innebär att vi byter ut den gamla 24kV kabeln som har diagnostiserats och konstaterats ha kvalitetsproblem. Bekymren med kabeln innebär att den bryts ned och urladdas genom isoleringen i kabeln, vilket i sin tur kan leda till elfel i kabeln. När man ändå schaktar fram så mycket kabel så byts då även lågspänningskablar och kabelskåp. I början av april gräver vi tre sträckor samtidigt med hjälp av UE. I dagens läge är situationen speciellt i och med Coronaviruset som sprids men projektledare Karl Hultman tycker inte att projektet har blivit påverkat av detta.

Vi har alla inomhusmöten via Skype men utomhusmöten på projekt kör vi som vanligt. Vi håller avstånd och hälsar på varann utan kontakt. Det går bra, säger Kalle.

För tillfället har vi endast UE på plats och de berättar att de använder flertalet olika hjälpmedel för att underlätta i arbetet så som lyftanordningar för kabel och självgående asfaltssåg. Utöver det skrivs en SJA (Säker Jobb Analys) enligt Craftors SJA block och avstämningar görs varje vecka med projektledare Kalle.