Vi bygger luftledningen mellan Kalvkullen och Fäboberget

I Fredrika, en liten ort i södra delen av Lappland (Västerbottens län), har vi idag en utförandeentreprenad. Vår kund Vattenfall bygger just nu en vindkraftspark och vi ska bygga en luftledning på cirka 29 km som ska ansluta till vindkraftsparken. Arbetet är uppdelat i två paket varav vi har fått det ena och Vattenfall Service det andra.

Arbetet innebär byggnation av 161 stolpplatser som ska byggas mellan Kalvkullen och Fäboberget i närheten av Fredrika.

Det som skiljer det här projektet från andra projekt vi har är att vi ska bygga 48 stycken stolpplaster med kompositstolpar, 7 stycken fackverksstolpplaster och resterande stolpplatser byggs med trästolpar. Anledningen till att man valt att blanda olika tycker av stolpar är framförallt för att det på vissa ställen behövs väldigt långa stolpar som endast kompositstolpar är tillräckligt långa för att klara av.

För att minska påverkan på miljön i form av körskador samt för att göra arbetet mer tidseffektivt så kommer det under tre till fyra omgångar i projektet tas in en helikopter för att köra ut stolpar och reglar till stolpplatserna. I oktober användes helikoptern för första gången. I övrigt för att klara av den tidvis tuffa terrängen så används grävmaskiner, sexhjulingar och bandvagnar för transport av personal och material.