Vi hjälper till att möta framtidens behov

I Solna, nära shoppingcentret Mall of Scandinavia, pågår just nu ett distributionsprojekt. Arbetet innefattar omläggning av två stycken slingor. Slingorna matar stora delar av Solna och vi ska hjälpa kunden att möta framtidens behov av elförsörjning i området, samt undvika flaskhalsar i nätet genom att belastningen stuvas om och att laster balanseras på båda slingor.  Ombyggnationen omfattar även byte av tre stycken stationer då de har passerat 40 år och med fördel ska bytas ut mot nyare och modernare byggnader. De nya stationerna ska förses med felindikering på alla brytare samt att varje brytare ska kunna fjärrmanövreras så driften kan få nytta av de framskapade kopplingsmöjligheterna. Genom ombyggnationen får man även multipla kopplingsmöjligheter mellan de två slingorna. 

Vårt arbete innebär därför att koppla om nuvarande kablar till provisoriska stationer för att sedan riva nuvarande station, förbereda och placera de nya stationerna, samt koppla om kablarna från de provisoriska stationerna till de nya och moderna.

Projektet har genomförts i tre etapper. Vi är nu inne på del tre och förväntas vara klara med utförandet i mars 2021.