Transformatorbyten för att möta framtidens behov

I Vedum utför vi under vintern två stycken transformatorbyten, uppställning av ett nytt fack samt anpassningar av kontrollrummet. Varje transformator väger ungefär 18 ton.

Projektet är ett ramavtalsprojekt hos Vattenfall och syftet är att ge stationen en effekthöjning så att man kan möta behovet av extra strömförsörjning i området. Stationen är av äldre karaktär och inga större arbeten har gjorts här på lång tid.

Projekteringen av arbetet påbörjades redan under våren 2020 medan själva arbetet tog fart i mitten av oktober. Idag har vi tre stycken montörer på plats från Stationer SydVäst och det är beräknat att vara klart i mars 2021.

I det här projektet har man valt att inte göra någon total ombyggnation utan man väljer bland annat att komplettera med ett begagnat fack. Dessutom kommer transformatorn T2 som nu byts ut att återanvändas i en annan station framöver. På så vis spar vår kund både på miljön och ekonomin, vilket såkart är väldigt bra!