70 kV transformatorfack till Carpe Futurum

Inne på Vattenfall kraftvärmeverks område i Uppsala har Craftor just nu ett arbete med att färdigställa en utbyggnad av ett ställverk kopplat till Vattenfalls miljardsatsning i Uppsala tänkt att fasa ut det sista fossila bränslet för att ge Uppsalaborna möjlighet till en fossilfri uppvärmning kallat Carpe Futurum.

I det här projektet har avdelning stationer Öst även samarbetat med vår avdelning Distribution. Det är fantastiskt att vi kan använda oss av varandras kunskaper och erfarenheter inom koncernen och över avdelningarnas gränser.