Vi bygger luftledningar i Hofors!

Just nu pågår ett projekt i Hofors där vi bygger om en luftledning åt Vattenfall.

Anledningen till ombyggnationen är att kapaciteten måste höjas på grund av utökade vindkraftsparker i närheten. Det är totalt 7 st stålstolpar och 4 st trästolpar som ska bytas ut och det kommer göras fördelat på 2 perioder.

Orsaken till att allt arbete inte kan göras under en period, som var ursprungsplanen, är att den stora industrin Ovako i Hofors inte har möjlighet att ha avbrott i sin produktion under så många veckor som då skulle krävas sommaren 2021. Därför har man istället valt att dela upp arbetet i två perioder istället.

Under våren 2021 har vi genomfört förberedande markarbete på plats.

Första perioden av ombyggnad genomförs sommaren 2021 och den andra perioden sommaren 2022.