En minut för säkerheten

Under vecka 43 är det den Europeiska Arbetsmiljöveckan och tillsammans med vår kund Vattenfall Eldistribution uppmärksammade vi engagemanget idag den 26 oktober genom att tillsammans genomföra 1 pausminut för säkerheten.

Syftet är att rikta strålkastaren på vikten av en god och säker arbetsmiljö. Vår personal är det viktigaste vi har i vår verksamhet och därför är deras hälsa och säkerhet av största betydelse för oss. För att förhindra olyckor och förebygga ohälsa är det viktigt att vi alltid har fokus på säkerheten.

Pausminut på vårt projekt i Barkarby i Stockholm.

Personalen på kontoret i Göteborg tänker på säkerheten!
Pausminut på vårt projekt i Oskarshamn.
Pausminut i Skutskär för att tänka på säkerheten.
Pausminut i en byggbod för att tänka på säkerheten.
På vår projekt i Gubbängen tog alla en pausminut för att tillsammans tänka på säkerheten.