Invigning av Kockums

I Malmö har vi under ett års tid haft ett stationsprojekt där vi förnyat stationen med nytt 10 kV ställverk och bytt ut två stycken transformatorer med spänning på 130/10 kV åt vår kund Eon.

Byggnaden som stationen ligger i är ett gammalt varv. Stationen distribuerar ström till hela Västra Hamnen i Malmö som är ett stort bostads- och industriområde idag.

Vi har genom hela projektet haft en väldigt god framförhållning och de tidsvinster som vi lyckades med i början har vi bibehållit ända till slutbesiktning. Det blev i det stora hela ett väldigt lyckat projekt med en bra dialog tillsammans med Eons projektledare Mats Arendt. Vi har hela vägen drivit projektet som ett team och det är nyckeln till att vi har lyckats så pass bra. Som alltid känns det skönt när projektet är klart och vi har levererat det vi har lovat. Nu ser vi fram emot nya projekt, säger Craftors projektledare Emil Johansson.

Under torsdagen den 11/11 var det dags för invigning av den nya stationen och på plats fanns representanter från både kommun och region samt personal från Eon och Craftor.På  bild syns Craftors VD Henrik Bolinder, Eons VD Martin Höhler, Eons Regionschef Syd Peter Hjalmar samt Craftors Arbetschef för Stationer Claes Forssman.