Craftor bygger en gyllene station

Sedan maj 2020 ha projektet pågått i Gubbängen där vi byggt en ny station åt vår kund Ellevio. Idag står en färdig station redo att kopplas in i elnätet!

Syftet med stationen är att hjälpa Stockholms söderförorter med framtidens elförsörjning. Stationen avlastar andra stationer i området och minskar risken för strömavbrott.

I det här projektet har vi samarbetat över avdelningsgränserna på Craftor där samtliga av våra avdelningar Stationer, Ledningar och Distribution är inblandade för att ro projektet i hamn. På grund av projektets storlek samt integreringen mellan de olika avdelningarna så har projektet drivits i samverkan mellan 3 stycken projektledare från Craftor, alla med sin detaljkunskap inom varje område.

Byggnaden har gestaltats med en belyst fasadbeklädnad som ger en häftig känsla.