Mälarbanan

I Solna och Sundbyberg pågår ett arbete med att uppgradera Mälarbanan. Järnvägen ska byggas ut och pendeltågsstationer ska förbättras med bland annat en station under mark i Sundbyberg. Genom att uppdatera Mälarbanan skapas möjligheter för utbyggnad av både boende och näringsliv.

Innan arbetet med Mälarbanan kan påbörjas måste en del förberedande arbete göras. Detta hjälper Craftor till med i form av EL-konstruktion, utredning av befintliga kablar, ledningsomläggning, nyproduktion och diverse tillfälliga kabelflyttar. Vår beställare är vattenfall. Projektledare från Craftor är Fredrik Karlsson. Markarbetet är det Svevia som utför för Trafikverkets räkning.