Craftor för Ukraina

Vi på Craftor tar självklart avstånd från kränkningar av mänskliga rättigheter och därmed den invasion som Ukraina har utsatts för. Med anledning av detta har Craftor valt att skänka pengar till UNHCR och deras viktiga arbete.

Vi på Craftor är också tacksamma till Akelius Foundation som under mars månad stöttar UNHCR genom att fördubbla det belopp som skänks. Det tycker vi är fantastiskt!