Är man stor och stark måste man också ta ansvar

Craftor är stolt sponsor till Stiftelsen Aktiv Skola som jobbar med att förbättra skolmiljön genom att utbilda elever kring områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vi tror starkt på att framtiden börjar i skolan och att en trygg skolmiljö skapar förutsättningar för varje elevs möjlighet till god kunskapsinhämtning och en positiv utveckling.

Mobbning är en av de vanligaste anledningarna att ungdomar i Sverige inte slutför sin gymnasieutbildning. För att nå FN:s globala mål om God utbildning för alla måste vi tillsammans göra skolan till en trygg miljö för alla elever att vistas i, alltid.