Vi uppdaterar elnätet på Ekerö

På Ekerö utanför Stockholm hittar vi projektledare Kjell Johansson och arbetsledare Mathias Samuelsson. Här ska en 9 km lång 145 kV kabel förläggas i marken. Entreprenaden omfattar komplett installation inkl.schakt, förläggning, sjökabelförläggning, montering och inkoppling av nya 145kV kabelförband

De stora avstånden gör att det blir mycket tid i bilen på ett projekt som det här, säger Mathias.

Projektet startades upp i januari 2022 och är planerat att vara slutfört i november i år och syftet är att ersätta nuvarande luftkabel samt att förstärka den kapaciteten som finns idag. Arbetet bedrivs genom flera olika miljöer som ängar, fält, berg och vatten vilket innebär att helt olika typer av tillvägagångssätt måste användas.

Dels har vi en UE som hjälper oss att borra oss igenom berg och en annan UE hjälper oss med sjökabel i vatten.

Med arbetets gång har också en del upptäckter gjorts, bland annat har en kabel planerats att förläggas precis på den plats där ett gammalt päronträd står.

Vi har gjort en liten justering där så att vi går runt trädet istället, säger Mathias.

Kjell har jobbat på Craftor sedan 2016 och har hunnit leda en del projekt sedan dess, men för Mathias som började på Craftor 2019 är detta hans fjärde projekt. Tre av de fyra projekten har Kjell och Mathias arbetat på tillsammans och det märks då de smidigt synkroniserar arbetet och uppdaterar varandra.

Det är helt klart en fördel med att vi är vana att arbeta ihop, säger Kjell. Man lär sig hur den andra arbetar och vem som gör vad. Det gör det helt klart mer effektivt, säger Kjell.