Välkommen till 2021

Vi vill välkomna våra kunder, leverantörer och medarbetare in i år 2021!

Vi har stora förhoppningar om att 2021 kommer bjuda på spännande och lärorika projekt. Vi har just nu bland annat projekt som Kalvkullen- Fäboberget där vi bygger en 29 km lång luftledning samt ett pågående projekt i Göteborg rörande det västsvenska projektet där vi hjälper till att stärka infrastrukturen i Göteborg.

Välkommen att följa med oss på vår resa!

Vi hjälper till att möta framtidens behov

I Solna, nära shoppingcentret Mall of Scandinavia, pågår just nu ett distributionsprojekt. Arbetet innefattar omläggning av två stycken slingor. Slingorna matar stora delar av Solna och vi ska hjälpa kunden att möta framtidens behov av elförsörjning i området, samt undvika flaskhalsar i nätet genom att belastningen stuvas om och att laster balanseras på båda slingor.  Ombyggnationen omfattar även byte av tre stycken stationer då de har passerat 40 år och med fördel ska bytas ut mot nyare och modernare byggnader. De nya stationerna ska förses med felindikering på alla brytare samt att varje brytare ska kunna fjärrmanövreras så driften kan få nytta av de framskapade kopplingsmöjligheterna. Genom ombyggnationen får man även multipla kopplingsmöjligheter mellan de två slingorna. 

Vårt arbete innebär därför att koppla om nuvarande kablar till provisoriska stationer för att sedan riva nuvarande station, förbereda och placera de nya stationerna, samt koppla om kablarna från de provisoriska stationerna till de nya och moderna.

Projektet har genomförts i tre etapper. Vi är nu inne på del tre och förväntas vara klara med utförandet i mars 2021.

Vi är stolta att vara en del av det västsvenska projektet

Den här hösten besöker vi ett projekt i centrala Göteborg. Projektet är en del av Göteborgsöverenskommelsen och därigenom det västsvenska paketet där infrastrukturen i Göteborg behöver förstärkas. Projektet är stort och pågår över hela staden med flera olika aktörer som PEAB och Skanska. Inget har egentligen gjorts när det gäller utbyggnad och förbättring av infrastrukturen i Göteborg sedan 1960 och därför är behovet stort just nu.

Den största delen handlar om att kommunikation med tåg genom Göteborg ska förbättras och göras smidigare. Det kommer under Göteborg vara tre underjordsstationer; Centralstationen, Rosenlund och Korsvägen.

På etappen Olskroken, där Craftor är just nu och drar om 10-15 st högspänningskablar 12 kV, görs arbetet för att Västlänken ska få egna spår in i tunneln och under Göteborg.

Andra delar Craftor kommer vara en del av är bland annat Centralen där vi ska flytta kablar, driftsatt ca 10 st högspänningsstationer samt dragit kabel till dessa.

Totalt är det ca 40 mil kabel som Craftor kommer hjälpa till att dra om innan projektet till slut är klart.

Vi bygger luftledningen mellan Kalvkullen och Fäboberget

I Fredrika, en liten ort i södra delen av Lappland (Västerbottens län), har vi idag en utförandeentreprenad. Vår kund Vattenfall bygger just nu en vindkraftspark och vi ska bygga en luftledning på cirka 29 km som ska ansluta till vindkraftsparken. Arbetet är uppdelat i två paket varav vi har fått det ena och Vattenfall Service det andra.

Arbetet innebär byggnation av 161 stolpplatser som ska byggas mellan Kalvkullen och Fäboberget i närheten av Fredrika.

Det som skiljer det här projektet från andra projekt vi har är att vi ska bygga 48 stycken stolpplaster med kompositstolpar, 7 stycken fackverksstolpplaster och resterande stolpplatser byggs med trästolpar. Anledningen till att man valt att blanda olika tycker av stolpar är framförallt för att det på vissa ställen behövs väldigt långa stolpar som endast kompositstolpar är tillräckligt långa för att klara av.

För att minska påverkan på miljön i form av körskador samt för att göra arbetet mer tidseffektivt så kommer det under tre till fyra omgångar i projektet tas in en helikopter för att köra ut stolpar och reglar till stolpplatserna. I oktober användes helikoptern för första gången. I övrigt för att klara av den tidvis tuffa terrängen så används grävmaskiner, sexhjulingar och bandvagnar för transport av personal och material.

En minut för säkerheten på jobbet

Under vecka 43 var det Europeiska Arbetsmiljöveckan och under tisdagen den 20:e oktober stoppades alla projekt hos vår kund Vattenfall eldistribution under en minut. Syftet var att belysa vikten av god och säker arbetsmiljö. För oss på Craftor är såklart en god och säker arbetsmiljö det absolut viktigaste för att våra medarbetare ska komma hem säkert från jobbet varje dag. Därför uppmuntrat vi Vattenfalls arbete med att synliggöra detta och delta i branchens gemensamma arbete framåt.

Här ser ni personalen på vårt projekt Notviken i Luleå där verksamheten stod stilla i en minut.

Eleda Infra Services Group förvärvar Craftor

Eleda Infra Services Group (”Eleda”) har ingått avtal om en majoritetsinvestering i Craftor Holding AB (”Craftor”). Craftors management kommer att kvarstå som aktieägare i den kombinerade koncernen och fortsätta i sina respektive operativa roller.

Eleda är en expansiv koncern med fokus på små till medelstora projekt inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för offentliga och privata kunder. Craftor är en komplett tjänsteleverantör inom elinfrastruktur och kommer att stärka Eledas förmåga att betjäna kunder som driver det svenska elnätet, framförallt i Sveriges tätorter där behovet av att investera i elnätet är avgörande för att möta den ökande efterfrågan på el. Craftor har haft en imponerande tillväxtresa med god lönsamhet, och har organiskt ökat omsättningen från 600 miljoner kronor 2016 till 1,1 miljarder per-juni 2020. Efter förvärvet förväntas Eledas totala omsättning uppgå till omkring 8 miljarder kronor.  

”Craftors verksamhet drivs mycket likt Eledas och kompletterar vår service- och underhållsverksamhet inom eldistribution. Vi är övertygade om att Craftor kommer att föra med sig betydande synergier och stärka både Eleda och ONE Nordic, som ingår i gruppen sedan juni i år. Förvärvet av Craftor är ytterligare ett steg mot att befästa vår position som det ledande infrastrukturtjänsteföretaget i Norden”, säger Johan Halvardsson, koncern-VD på Eleda.

”Detta är mycket goda nyheter för Craftor”, säger Klas Urban Hilberth, VD för Craftor. ”Vi har haft en fantastisk resa under vårt tidigare ägande men är glada över att nu kunna samarbeta med Eleda. Vi ser fram emot nästa tillväxtfas som en del av den större Eleda-gruppen. Vi har redan flera gemensamma kunder och ser fram emot att de blir ännu fler.”

”Eleda har fått den fantastiska start vi hoppades på när vi inledde vår gemensamma resa i juni 2020. Förvärvet av Craftor är ytterligare ett bevis på Eledas förmåga att attrahera entreprenörer i världsklass. Vi välkomnar Craftor till Eleda-familjen och ser fram emot att fortsätta stötta Eleda på deras tillväxtresa”, säger Bengt Maunsbach, Partner på Altor.

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

För mer information, kontakta:

Johan Halvardsson, CEO, Eleda, +46 70 545 95 01

Emilie Condrup Masior, Head of Communications and ESG, Eleda, +46 70 828 04 66

Klas-Urban Hilberth, CEO, Craftor, +46 768 45 49 25

Bengt Maunsbach, Partner, Altor, +46 867 89 115

Tor Krusell, Head of Communications, Altor, +46 705 43 87 47

Om Eleda Infra Services Group

Eleda är en expansiv koncern med fokus på små till medelstora projekt inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för offentliga och privata kunder. Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i södra och mellersta Sverige, för närvarande Akeab, Mark & Energibyggarna, Salboheds Bygg & Anläggningstjänst, JVAB samt One Nordic som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen präglas av en stark entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier med målet att vara en ledande aktör på sin respektive regionala marknad. Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 2000 medarbetare och en omsättning om drygt 6 miljarder kronor under 2019. Eleda Group ägs av Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen

För ytterligare information vänligen besök www.eleda.se

Om Craftor

Craftor är en kraftentreprenör som projekterar och bygger kraftanläggningar för kraftproducenter och nätägare i Sverige. Genom att kombinera projektledning i världsklass med gedigen hantverksskicklighet levererar Craftor komplexa infrastrukturprojekt på alla spänningsnivåer upp till 400kV. Sedan företaget grundades 1983 har det utvecklats från det lilla montagebolaget till en av de ledande kraftentreprenörerna i Sverige med omkring 140 anställda, med några av de mest avancerade och specialiserade uppdragen på marknaden. Detta ger oss en unik stabilitet och möjlighet till fortsatt utveckling och tillväxt – både för våra medarbetare, företaget och våra kunder.

För ytterligare information vänligen besök www.craftor.se

Om Altor

Altors fonder har sedan starten rest ett utfäst kapital på EUR 8,3 miljarder. Fonderna har hittills investerat mer än EUR 4,2 miljarder i fler än 60 företag. Investeringar har primärt gjorts i medelstora nordiska företag med fokus på att skapa värde genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Dustin, Byggmax, Piab, Aalborg Industries, Trioplast, SATS och RevolutionRace.

För ytterliagre information, besök www.altor.com

Johannes Olsson; Årets Projektledare 2020

Igår tog vår projektledare Johannes Olsson (PG13 Stationer Sydväst) emot COWIs utmärkelse till Årets Projektledare inom samhällsbyggnad.

COWI delar årligen ut pris till Årets Projektledare inom samhällsbyggnad. Syftet med priset är att synliggöra projektledarens viktiga roll inom samhällsbyggnad och det går till den person som är en stjärna på att leda team, jobbar för goda affärer och har ett brinnande intresse för hållbar samhällsutveckling. Ni kan läsa mer om priset samt en intervju med Johannes här: https://bit.ly/3iJl0HQ

Vi är otroligt stolta och önskar Johannes ett Stort Grattis!

Ny Affärsområdeschef till Stationer

Vi är glada över att kunna meddela att Claes Forssman i maj tillträdde som ny Affärsområdeschef för affärsområde Stationer. Claes kommer senast från rollen som ansvarig för Ellevios projektverksamhet inom regionnätsutbyggnaden i Stockholm och har en gedigen erfarenhet från både stations- och ledningsprojekt. Claes och Craftor har sedan många år arbetet tillsammans i och med våra projekt i Stockholm och känner redan varandra väl.

– Att få möjligheten att komma in i Craftor nu när hela energimarknaden står inför en stor omställning som kommer påverka både våra kunder och oss känns väldigt spännande och roligt. Arbetet med att fortsätta utveckla stationsverksamheten känns utmanande men väldigt stimulerande och relevant, säger Claes Forssman.

Vi hälsar Claes hjärtligt välkommen och önskar honom lycka till i sin nya roll här hos oss på Craftor!

Porträttbild av Claes Forssman

Kabelförläggning i Södra Stockholm

I början av april träffar vi Karl Hultman i Huddinge på ett av våra nystartade projekt. När vi är på plats har projektet pågått sedan mitten av mars och är planerat att vara klart hösten 2020. Arbetet handlar om att schakta ca 1 mil med totalt 12 deletapper, ca 300 skarvar och ca 70 lågspänningsskåp.

Uppdraget har vi fått från Vattenfall och grundar sig i att kablarna börjar få några år på nacken och därmed börjar bli i dåligt skick. Det är ett treeingprojekt vilket innebär att vi byter ut den gamla 24kV kabeln som har diagnostiserats och konstaterats ha kvalitetsproblem. Bekymren med kabeln innebär att den bryts ned och urladdas genom isoleringen i kabeln, vilket i sin tur kan leda till elfel i kabeln. När man ändå schaktar fram så mycket kabel så byts då även lågspänningskablar och kabelskåp. I början av april gräver vi tre sträckor samtidigt med hjälp av UE. I dagens läge är situationen speciellt i och med Coronaviruset som sprids men projektledare Karl Hultman tycker inte att projektet har blivit påverkat av detta.

Vi har alla inomhusmöten via Skype men utomhusmöten på projekt kör vi som vanligt. Vi håller avstånd och hälsar på varann utan kontakt. Det går bra, säger Kalle.

För tillfället har vi endast UE på plats och de berättar att de använder flertalet olika hjälpmedel för att underlätta i arbetet så som lyftanordningar för kabel och självgående asfaltssåg. Utöver det skrivs en SJA (Säker Jobb Analys) enligt Craftors SJA block och avstämningar görs varje vecka med projektledare Kalle.