Vi söker Redovisningschef

Tycker du om att verka i bolag med stark tillväxt på en marknad med stor potential? Vill du arbeta i ett bolag som bygger samhällsviktig infrastruktur?

För entreprenadbolaget Craftor rekryterar vi nu en ambitiös, handlingskraftig och analytisk redovisningschef. Som redovisningschef söker vi dig med erfarenhet av kvalificerat bokslutsarbete som vill vidareutvecklas och arbeta i ett växande bolag i en dynamisk miljö direkt under CFO.

Craftor är en kraftentreprenör som arbetar som huvudentreprenör åt Sveriges största elnätsägare. Craftor ingår i Eleda Infra Services Group som i sin tur ägs av Altor Equity Partners. Som redovisningschef kommer du arbeta på huvudkontoret i Sollentuna och leda ett team på två personer samt ha en stödjande roll till dotterbolag. Du samarbetar med, och rapporterar till, CFO.

Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvarsområden som redovisningschef:

 • Ansvara för månads- och årsbokslut tillsammans med redovisningsteamet (2 kollegor)
 • Delaktig i finansiell rapportering
 • Hantering av projektredovisning
 • Skatt och moms
 • Ansvar för deklarationer och årsredovisning
 • Databearbetning och utredningsarbete
 • Kontinuerligt utveckla och förbättra ekonomistyrningen
 • Analys i samband med förvärvsbaserad expansion
 • Kontakt mot revisorer och Skatteverket

Kvalifikationer och erfarenhet:
Vi söker dig med en högskoleutbildning inom ekonomi och cirka 5–10 års erfarenhet från att självständigt ha arbetat med månads- och årsbokslutsprocesser, alternativt har bakgrund inom revision. Du har erfarenhet av projektredovisning och det är meriterande men inget krav om du har kunskap i successiv vinstavräkning samt att du tidigare har arbetat inom bygg-, anläggnings- eller entreprenadbolag. Vidare har du varit delaktig i, och helst ansvarat för, arbete kring årsredovisning. Om du tidigare arbetat som Team-leader eller personalledande ser vi det som en fördel men inget krav. Du har mycket goda kunskaper inom Excel, databearbetning och övriga Office-paketet. Slutligen uttrycker du dig obehindrat på svenska och engelska i tal och text.

Personliga egenskaper:
För att trivas i rollen som redovisningschef är du som person kvalitetsmedveten och ansvarstagande. Du är analytiskt lagd och trivs i dynamiska arbetsmiljöer där företagets tillväxt ställer krav på nya infallsvinklar på ekonomiarbetet. Du kan ta initiativ i olika frågor och arbetar alltid proaktivt. Du har en god pedagogisk förmåga och trivs i att ha en stödjande roll både mot ekonomifunktionen samt mot den operativa verksamheten. Du uppskattar att vara del av en verksamhet med goda relationer mellan kollegor och tycker om att arbeta med ständiga förbättringar kopplande till processer och rutiner.

Vad erbjuds du hos Craftor?

 • Att få arbeta i ett bolag med handlingskraft i en positiv företagskultur med stark intern gemenskap
 • En flexibel arbetsmiljö som präglas av entreprenörskap
 • Ett företag med Best-in-class medarbetarnöjdhet
 • En viktig position som redovisningschef som agerar som länk mellan ekonomifunktion och operativ verksamhet
 • En roll där du samarbetar nära med CFO
 • Möjligheten att få utöka din kunskap i komplexa frågor kopplade till projektekonomi och succesiv vinstavräkning

Placeringsort: Stockholm

Om Craftor:
Craftor är en expansiv kraftentreprenör som projekterar och bygger kompletta stations-, linje och kabelanläggningar åt nätägare och kraftproducenter. Craftor bedriver samhällsviktig verksamhet åt kunder som äger Sveriges infrastruktur för överföring av elkraft. Vi är specialiserade på högre spänningsnivåer, upp till 400kV, och har en branschledande kompetens inom alla våra marknadssegment. Craftor, som idag har 130 anställda med en omsättning på 1,25 MRD SEK 2020, grundades 1983 och ingår i koncernen Eleda Infra Services Group. Tillsammans har vi den kunskap, erfarenhet och finansiella styrka som krävs för att genomföra infrastrukturella projekt oavsett storlek och komplexitet. Vi bedriver verksamhet i hela Sverige med utgångspunkt från våra etableringar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Mer information om oss finner du på vår hemsida www.craftor.se.

Ansökan

I denna rekryteringsprocess samarbetar Craftor med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind Casper von Sivers på 08-128 567 29. Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

Denna tjänst kan du söka så länge annonsen finns tillgänglig på vår hemsida.

För ansökan, klicka HÄR.

Våra värdeord

Våra värdeord är de grundstenar som vi vilar Craftors företagskultur på.

I ett arbete för att utveckla Craftor har vi nu tagit fram tre stycken nya värdeord som beskriver oss.

De nya värdeorden är Entreprenörsskap, Engagemang och Tillsammans

Läs mer om våra värdeord här på vår hemsida under fliken Om oss.

Transformatorbyten för att möta framtidens behov

I Vedum utför vi under vintern två stycken transformatorbyten, uppställning av ett nytt fack samt anpassningar av kontrollrummet. Varje transformator väger ungefär 18 ton.

Projektet är ett ramavtalsprojekt hos Vattenfall och syftet är att ge stationen en effekthöjning så att man kan möta behovet av extra strömförsörjning i området. Stationen är av äldre karaktär och inga större arbeten har gjorts här på lång tid.

Projekteringen av arbetet påbörjades redan under våren 2020 medan själva arbetet tog fart i mitten av oktober. Idag har vi tre stycken montörer på plats från Stationer SydVäst och det är beräknat att vara klart i mars 2021.

I det här projektet har man valt att inte göra någon total ombyggnation utan man väljer bland annat att komplettera med ett begagnat fack. Dessutom kommer transformatorn T2 som nu byts ut att återanvändas i en annan station framöver. På så vis spar vår kund både på miljön och ekonomin, vilket såkart är väldigt bra!

Välkommen till 2021

Vi vill välkomna våra kunder, leverantörer och medarbetare in i år 2021!

Vi har stora förhoppningar om att 2021 kommer bjuda på spännande och lärorika projekt. Vi har just nu bland annat projekt som Kalvkullen- Fäboberget där vi bygger en 29 km lång luftledning samt ett pågående projekt i Göteborg rörande det västsvenska projektet där vi hjälper till att stärka infrastrukturen i Göteborg.

Välkommen att följa med oss på vår resa!

Vi hjälper till att möta framtidens behov

I Solna, nära shoppingcentret Mall of Scandinavia, pågår just nu ett distributionsprojekt. Arbetet innefattar omläggning av två stycken slingor. Slingorna matar stora delar av Solna och vi ska hjälpa kunden att möta framtidens behov av elförsörjning i området, samt undvika flaskhalsar i nätet genom att belastningen stuvas om och att laster balanseras på båda slingor.  Ombyggnationen omfattar även byte av tre stycken stationer då de har passerat 40 år och med fördel ska bytas ut mot nyare och modernare byggnader. De nya stationerna ska förses med felindikering på alla brytare samt att varje brytare ska kunna fjärrmanövreras så driften kan få nytta av de framskapade kopplingsmöjligheterna. Genom ombyggnationen får man även multipla kopplingsmöjligheter mellan de två slingorna. 

Vårt arbete innebär därför att koppla om nuvarande kablar till provisoriska stationer för att sedan riva nuvarande station, förbereda och placera de nya stationerna, samt koppla om kablarna från de provisoriska stationerna till de nya och moderna.

Projektet har genomförts i tre etapper. Vi är nu inne på del tre och förväntas vara klara med utförandet i mars 2021.

Vi är stolta att vara en del av det västsvenska projektet

Den här hösten besöker vi ett projekt i centrala Göteborg. Projektet är en del av Göteborgsöverenskommelsen och därigenom det västsvenska paketet där infrastrukturen i Göteborg behöver förstärkas. Projektet är stort och pågår över hela staden med flera olika aktörer som PEAB och Skanska. Inget har egentligen gjorts när det gäller utbyggnad och förbättring av infrastrukturen i Göteborg sedan 1960 och därför är behovet stort just nu.

Den största delen handlar om att kommunikation med tåg genom Göteborg ska förbättras och göras smidigare. Det kommer under Göteborg vara tre underjordsstationer; Centralstationen, Rosenlund och Korsvägen.

På etappen Olskroken, där Craftor är just nu och drar om 10-15 st högspänningskablar 12 kV, görs arbetet för att Västlänken ska få egna spår in i tunneln och under Göteborg.

Andra delar Craftor kommer vara en del av är bland annat Centralen där vi ska flytta kablar, driftsatt ca 10 st högspänningsstationer samt dragit kabel till dessa.

Totalt är det ca 40 mil kabel som Craftor kommer hjälpa till att dra om innan projektet till slut är klart.

Vi bygger luftledningen mellan Kalvkullen och Fäboberget

I Fredrika, en liten ort i södra delen av Lappland (Västerbottens län), har vi idag en utförandeentreprenad. Vår kund Vattenfall bygger just nu en vindkraftspark och vi ska bygga en luftledning på cirka 29 km som ska ansluta till vindkraftsparken. Arbetet är uppdelat i två paket varav vi har fått det ena och Vattenfall Service det andra.

Arbetet innebär byggnation av 161 stolpplatser som ska byggas mellan Kalvkullen och Fäboberget i närheten av Fredrika.

Det som skiljer det här projektet från andra projekt vi har är att vi ska bygga 48 stycken stolpplaster med kompositstolpar, 7 stycken fackverksstolpplaster och resterande stolpplatser byggs med trästolpar. Anledningen till att man valt att blanda olika tycker av stolpar är framförallt för att det på vissa ställen behövs väldigt långa stolpar som endast kompositstolpar är tillräckligt långa för att klara av.

För att minska påverkan på miljön i form av körskador samt för att göra arbetet mer tidseffektivt så kommer det under tre till fyra omgångar i projektet tas in en helikopter för att köra ut stolpar och reglar till stolpplatserna. I oktober användes helikoptern för första gången. I övrigt för att klara av den tidvis tuffa terrängen så används grävmaskiner, sexhjulingar och bandvagnar för transport av personal och material.

En minut för säkerheten på jobbet

Under vecka 43 var det Europeiska Arbetsmiljöveckan och under tisdagen den 20:e oktober stoppades alla projekt hos vår kund Vattenfall eldistribution under en minut. Syftet var att belysa vikten av god och säker arbetsmiljö. För oss på Craftor är såklart en god och säker arbetsmiljö det absolut viktigaste för att våra medarbetare ska komma hem säkert från jobbet varje dag. Därför uppmuntrat vi Vattenfalls arbete med att synliggöra detta och delta i branchens gemensamma arbete framåt.

Här ser ni personalen på vårt projekt Notviken i Luleå där verksamheten stod stilla i en minut.