Coronaviruset, COVID-19

Riktlinjer gällande Coronaviruset (COVID-19)

This document is also available in english

På grund av rådande läget gällande Coronaviruset har Craftor infört riktlinjer gällande resor och arbete samt instiftat en beredskapsgrupp som utsetts hantera situationer kopplade till Coronaviruset.

Beredskapsgruppen består av: Klas-Urban Hilberth, Fredrik Sahlberg och Therese Blank. 

Craftor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, www.folkhalsomyndigheten.se

Följande åtgärder har vidtagits och följs av anställda inom Craftor

 1. Resor i tjänsten utomlands godkänns till länder som inte finns på UD:s lista för avrådan. De regler och riktlinjer som finns för resor med exempelvis flyg samt regler och riktlinjer i det aktuella landet ska givetvis följas.
 2. Medarbetare avråds att genomföra privata resor till länder som finns på UD:s lista för avrådan. Medarbetare som ändå väljer att genomföra en privat resa, till land där UD avråder, skall kontakta HR efter hemkomst och innan man återkommer till arbetet.
 3. Om arbetstagare dyker upp på våra arbetsplatser med sjukdomssymptom, skicka hem denne omedelbart och meddela HR. Detta gäller även beställare, underentreprenörer, leverantörer etc.
 4. Vid fysiska möten ska avstånd hållas så att trängsel inte uppstår. Kom ihåg att hålla avstånd på 2 meter. Möten som kan genomföras via Teams bör fortfarande genomföras digitalt.
 5. Vi vill uppmana vår personal att i första hand undvika att förflytta sig med kommunala transportmedel och flygtrafik, och istället välja annat alternativ när det är möjligt. Undvik även att exempelvis samåka i bilar. Om kommunala eller gemensamma trafikmedel måste användas, undvik i största möjliga mån trängsel.
 6. Arbetsuppgifter som kan utföras hemifrån bör fortfarande utföras hemma. Dialog kring hemarbete ska tas med närmsta chef innan hemarbete påbörjas. Vill man sitta på kontoret så får man det, dock får ni inte sitta mer än en person per kontorsrum. Detta gäller även byggbodar där ett avstånd på minst 2 meterska hållas.
 7. På samtliga arbetsplatser gäller att inte samla till möten, luncher etc. i för stora grupper. Ät lunch/fika i skift för att trängsel inte ska uppstå. Håll ett avstånd på minst 2 meter mellan varandra vid samtliga tillfällen. Vid arbete där närmare avstånd krävs vidta försiktighet och följ riktlinjerna i övrigt.
 8. Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt. Se till att tvättmöjligheter eller handsprit samt munskydd finns på din arbetsplats. Saknar ni handsprit och munskydd på din arbetsplats, kontakta HR.
 9. Om du eller någon i familjen är sjuk;

 • Om någon i ditt hushåll är sjuk men inte konstaterad Corona;
 • Om möjligt, arbeta hemifrån tills Coronatest har tagits. Om ditt arbete kräver närvaro på plats, iaktta extra stor försiktighet för att undvika smittspridning till kollegor. Om Coronatestet är negativt (ej Corona) kan arbete fortsätta som vanligt förutsatt att du själv känner dig symptomfri.

  • Om någon i ditt hushåll är sjuk i konstaterad Corona;

  Följ de förhållningsregler som lämnas från vården.

  • Om du är sjuk men inte konstaterad Corona;

  Har du haft symptom i mer än ett (1) dygn ska du göra ett test för Corona. Är testet negativt (ej Corona) kan du återgå i arbete när du varit symptomfri i 48 timmar.

  • Om du konstateras vara sjuk i Corona;

  Stanna hemma. Du kan återgå till arbete när det gått minst sju (7) dygn sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan symptom som feber och hosta samt med gott allmäntillstånd.

  Kom ihåg att alltid kontakta din chef samt HR om du blivit sjuk.

  Vid sjukskrivning krävs just nu läkarintyg från dag 15 för att få ersättning från Försäkringskassan.

  10. I övrigt är det business as usual.

  Samtliga anställda uppmanas att…

  • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit används då möjlighet till handtvätt saknas.
  • Undvika att röra vid ansiktet och ögon.
  • Undvika nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.
  • Hosta och nysa i armveck eller i en pappersnäsduk.
  • Stanna hemma oavsett sjukdom för att undvika smitta.