Coronaviruset, COVID-19

Riktlinjer gällande Coronaviruset (COVID-19)

This document is also available in english

På grund av rådande läget gällande Coronaviruset har Craftor infört riktlinjer gällande resor och arbete samt instiftat en beredskapsgrupp som utsetts hantera situationer kopplade till Coronaviruset.

Beredskapsgruppen består av: Klas-Urban Hilberth, Fredrik Sahlberg och Therese Blank. 

Craftor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, www.folkhalsomyndigheten.se

Följande åtgärder har vidtagits och följs av anställda inom Craftor

 1. Resor i tjänsten utomlands godkänns till länder som inte finns på UD:s lista för avrådan. De regler och riktlinjer som finns för resor med exempelvis flyg samt regler och riktlinjer i det aktuella landet ska givetvis följas.
 2. Medarbetare avråds att genomföra privata resor till länder som finns på UD:s lista för avrådan. Medarbetare som ändå väljer att genomföra en privat resa, till land där UD avråder, skall kontakta HR efter hemkomst och innan man återkommer till arbetet.
 3. Om du själv eller familjemedlem är sjuk eller uppvisar sjukdomssymtom som hosta, andningssvårigheter och feber, stanna hemma från jobbet och kontakta 1177 för rådgivning samt din närmaste chef och HR.
 4. Om arbetstagare dyker upp på våra arbetsplatser med sjukdomssymptom, skicka hem denne omedelbart. Detta gäller oavsett vem det är, dvs även beställare, underentreprenörer och leverantörer.
 5. Vi deltar inte i fysiska möten utanför det egna kontoret om de inte är direkt affärskritiska. Uppmaning om möten via Teams i första hand.
 6. Vi bjuder inte in till möten på Craftors kontor om det inte är absolut nödvändigt. Möten bokas i första hand via Teams.
 7. Vi vill uppmana vår personal att i första hand undvika att förflytta sig med kommunala transportmedel och flygtrafik, och istället välja annat alternativ när det är möjligt.
 8. Har du eller en familjemedlem en konstaterad smitta av Coronaviruset stanna hemma och kontakta HR.
 9. Om du kan arbeta hemifrån så uppmanas du att göra detta. Dialog kring hemarbete ska tas med närmsta chef innan hemarbete påbörjas. Vill man sitta på kontoret så får man det, dock får ni inte sitta mer än en person per kontorsrum. Detta gäller även byggbodar där ett avstånd på minst 2 meterska hållas.
 10. På samtliga arbetsplatser gäller att inte samla till möten, luncher etc. i för stora grupper. Ät lunch/fika i skift. Håll ett avstånd på minst 2 meter mellan varandra vid samtliga tillfällen. Vid arbete där närmare avstånd krävs vidta försiktighet och följ riktlinjerna i övrigt.
 11. Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit kan användas då du inte har möjlighet till handtvätt. Se till att tvättmöjligheter eller handsprit finns på din arbetsplats. Munskydd finns att tillgå för den som vill, kontakta i så fall HR.
 12. Om du testats positivt för covid-19 kan du återgå till arbete när det gått minst sju (7) dygn sedan insjuknandet. De två sista dygnen ska ha varit utan symptom som feber och hosta samt med gott allmäntillstånd.
 13. Om du testats negativt för covid-19 kan du återgå i arbete när man varit symptomfri i 48 timmar.
 14. I övrigt är det business as usual.

Samtliga anställda uppmanas att…

 • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit används då möjlighet till handtvätt saknas.
 • Undvika att röra vid ansiktet och ögon.
 • Undvika nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.
 • Hosta och nysa i armveck eller i en pappersnäsduk.
 • Stanna hemma oavsett sjukdom för att undvika smitta.