Coronaviruset, COVID-19

Riktlinjer gällande Coronaviruset (COVID-19)

This document is also available in english

På grund av rådande läget gällande Coronaviruset har Craftor infört riktlinjer gällande resor och arbete samt instiftat en beredskapsgrupp som utsetts hantera situationer kopplade till Coronaviruset.

Beredskapsgruppen består av: Klas-Urban Hilberth, Fredrik Sahlberg och Therese Blank. 

Craftor följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, www.folkhalsomyndigheten.se

Följande åtgärder har vidtagits och följs av anställda inom Craftor

 1. Samtliga resor utomlands i tjänsten förbjuds tills vidare.
 2. Medarbetare avråds, med hänvisning till UD, att genomföra privata resor till utlandet. Detta gäller samtliga länder. Medarbetare som ändå väljer att genomföra en privat resa, oavsett land, skall kontakta HR efter hemkomst och innan man återkommer till arbetet.
 3. Om någon medarbetare eller någon familjemedlem uppvisar sjukdomssymtom som hosta, andningssvårigheter och feber, stannar denne hemma från jobbet och kontaktar 1177 för rådgivning samt närmaste chef och HR.
 4. Om en arbetstagare dyker upp på våra arbetsplatser med sjukdomssymptom, skicka hem denne omedelbart. Detta gäller oavsett vem det är, dvs även beställare, underentreprenörer och leverantörer.
 5. Vi deltar inte i fysiska möten utanför det egna kontoret om de inte är direkt affärskritiska. Möten hålls istället online.
 6. Vi bjuder inte in till möten på Craftors kontor om det inte är absolut nödvändigt. Möten bokas i första online.
 7. Vår personal uppmanas att i första hand undvika att förflytta sig med kommunala transportmedel och flygtrafik, och istället välja andra alternativ när det är möjligt.
 8. De med konstaterad smitta av Coronaviruset stannar hemma och tar emot instruktioner från HR.
 9. De som kan arbeta hemifrån uppmanas du att göra detta. De som vill sitta på kontoret så får göra det, dock högst en person per kontorsrum. Detta gäller även byggbodar där ett avstånd på minst 2 meter ska hållas.
 10. På samtliga arbetsplatser gäller att inte samla till möten, luncher etc. stora grupper. Lunch och fika görs i skift. De anställda uppmanas att hålla ett avstånd på minst 2 meter mellan varandra vid samtliga tillfällen. Vid arbete där närmare avstånd krävs vidtas försiktighet. 
 11. Händerna ska tvättas ofta med tvål. Handsprit finns på de platser där tvättmöjlighet saknas.
 12. Den som varit sjuk, måste stanna hemma 48 timmar efter sista visat sjukdomssymptom.

Samtliga anställda uppmanas att…

 • Tvätta händerna med tvål ofta. Handsprit används då möjlighet till handtvätt saknas.
 • Undvika att röra vid ansiktet och ögon.
 • Undvika nära kontakt med personer som har influensaliknande symptom.
 • Hosta och nysa i armveck eller i en pappersnäsduk.
 • Stanna hemma oavsett sjukdom för att undvika smitta.