HMS

Hälsa, miljö & säkerhet

Hälsa, miljö och säkerhet – På Craftor tar vi hand om varandra och ser till att alla kommer säkert hem

På Craftor råder en öppen organisation med informell och entreprenörsdriven kultur. Vi vill vara en arbetsplats där alla känner sig behövda, har möjlighet att utvecklas och får komma till tals och trivs. Men lika viktigt som att alla trivs på arbetsplatsen är att alla kommer säkerhet hem. Hos Craftor har alla medarbetare ett personligt ansvar att skapa säkra arbetsplatser, att arbeta säkert och att agera på brister och felaktiga beteenden i omgivningen.

Vi har ett ansvar att ta hand om varandra.

Därför arbetar vi systematiskt med arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor och undersöker och följer upp verksamheten för att ohälsa och olycksfall inte ska uppstå. Vår målsättning är naturligtvis noll olyckor – men det krävs att vi tillsammans agerar för det. Alla våra medarbetare ska kunna verka i sin arbetsmiljö under hela sitt arbetsliv och fortfarande må riktigt bra.