Mätbussen

Mätbussen

Specialiserade på felsökning, kontrollmätning och underhåll kan Mätbussen upptäcka och lösa komplexa avbrott hos såväl nätägare som företag och privatpersoner.

Medarbetarna inom Mätbussen har hög kompetens, lång erfarenhet och utbildas ständigt för kompetensutveckling för att erbjuda en komplett leverantörstjänst inom allt som rör mätteknik. Personalen kan också arbeta till sjöss och har certifikat för off-shore-arbeten och GWO-certifikat för vindkraft.

Mätbussen är en del av Craftor och är en servicetjänst med snabb respons och korta ställtider. Inom Mätbussen finns två stycken specialutrustade transportbilar stationerade i Stockholm och Göteborg som genomför både planerade arbeten och akutuppdrag över hela landet, bland annat:

  • Utsättning, urskiljning och lokalisering
  • Felsökning
  • Felavhjälpning och akuta reparationer
  • Sanering av oljetrycksatt kabel
  • Kabeltest, provning och diagnostisering, VLF-, PD- och TD-mätningar
  • Sjökabelsarbeten
  • Dokumentation och rekommendationer

Mätbussen arbetar i spänningsnivåer mellan 0,4 och 400 kV.

Välkommen att kontakta oss dygnet runt på 070-654 92 55 eller på kabelfel@craftor.se