Stationer

Stationer Nord

Stationer Nord är vår senaste tillökning på Stationssidan med etableringar i Sundsvall, Sollefteå och Umeå. Marknadspotentialen är enorm i och med de planerade satsningarna på industrin i norra Sverige vilket i sin tur kommer kräva rejäla investeringar i infrastrukturen.

Här har vi erfarna projektledare och konstruktörer med kompetens för stations- och ställverksentreprenader, oaktat storlek eller komplexitet.  

Vårt fokus är ny-, till- och ombyggnation av fördelningsstationer och stamnätsstationer men även utbyte av komponenter i ställverk, tex transformatorer, brytare och kontrollanläggning. Vi arbetar främst på spänningsnivåer från 11kV upp till 400kV.

I Stationer Nord har vi bred erfarenhet av att utföra projekt i elnätsanläggningar och vi ser fram emot att fortsätta utveckla stationsverksamheten och etablera en tydlig närvaro i norra Sverige.