Craftor syd

Station syd

Craftor syd bygger kontrollskåp, växelströmsfördelare och ställverk i sina lokaler i Malmö.  Ett hundratal skåp lämnar årligen anläggningen, och många av dem levereras direkt till Craftors egna projekt runt om i landet. Förutom skåpbyggen bygger företagets södra avdelning mindre stationsentreprenader, som till exempel kapslade ställverk i 20 kilovoltsklassen. Projektledning och konstruktionsavdelningen ryms under samma tak i Malmö.