Stationer

Stationer Sydväst

Craftors avdelning på väst- och sydkusten har vuxit rejält de senaste åren, och numera är det över tjugo medarbetare på plats i Göteborg samt över 10 medarbetare i Malmö.

Kompetensen inom Craftor väst täcker in både stora och små stations- och ställverksentreprenader.