Craftor

craftor-logo-invert@2x[1]

Sustainability Goals

We have established long-term, overarching goals within each focus area outlined in our sustainability framework. These goals are further detailed on an annual basis with corresponding action plans.


Our overarching goals are:

Employees

  • Craftor strives to achieve the industry's best working environment with zero workplace accidents.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi arbetar aktivt för att bibehålla vår informella och entreprenörsdrivna företagskultur som präglas av omtanke för varandra. För 2024 har vi satt ytterligare fokus på riskobservationer samt personalens välmående.


Climate and Resources

  • Halve climate impact by 2030 and move towards net-zero emissions by 2045.
  • Achieve 100% circular material flows by 2045.

Craftor har kartlagt klimatpåverkan från vår egen verksamhet och hade som mål att minska den med 5% under 2023, bland annat genom ökad användning av bränslet HVO100 istället för diesel samt övergång till förnybar el. Vi minskade scope 1 och 2 med närmare 11% under 2023 jämfört med 2022. För 2024 har vi målsatt en fortsatt minskning. Vi kartlade även klimatpåverkan i vår värdekedja under 2023 för att framåt kunna fokusera på en minskning av företagets klimatpåverkan både uppströms och nedströms. Under 2024 kommer vi fokusera på att utbilda både internt och externt kring vilka hållbara alternativ som finns i våra projekt för att påbörja vår förändringsresa.


Ethics and Responsibility in the Supply Chain

  • Craftor acts in accordance with our ethical guidelines and contributes to a value chain where operations are conducted under healthy working conditions and in an environmentally and socially sustainable manner.

Baserat på våra utförliga etiska principer och i dialog med våra leverantörer vill vi bidra till en bransch med sunda arbetsvillkor och lägre miljöpåverkan. .  För 2024 har vi ett ökat fokus på hållbarhet i våra revisioner i leverantörsledet.


Collaboration and Social Responsibility

  • In collaboration with our customers and suppliers, we contribute to a long-term sustainable power grid in Sweden.

Vi vet att vi inte har rådighet över alla delar i vår värdekedja men vi är övertygade om att det är genom att arbeta tillsammans som vi kan göra störst skillnad. Vi måste hjälpas åt att göra vårt bästa för att tillsammans skapa en så stor samhällsnytta som möjligt. För 2024 har vi bland annat satt som mål att vi ska, i minst ett samarbete per prioriterad kund, hitta nya arbetssätt och metoder för ökad positiv miljöpåverkan och/eller minskad klimatpåverkan.

For more information

Contact me if you have any questions regarding Sustainability.

Contact emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Sustainability Manager