Craftor

craftor-logo-invert@2x[1]

Environmental and Climate Work

Addressing global warming stands as one of humanity's paramount challenges, and we all share the responsibility to contribute solutions and curtail our climate impact for the well-being of future generations. At Craftor, we've set an ambitious goal to achieve climate neutrality throughout our entire value chain by 2045 and to halve our climate impact by 2030.

Det är ett tufft mål och för att lyckas kommer vi behöva kroka arm med både våra kunder och våra leverantörer. Till att börja med behövs en förståelse för var i vår värdekedja de största utsläppen uppstår. Därför kartlade vi utsläppen i hela vår värdekedja, det så kallade scope 3, under 2023. Vi agerar allteftersom vi lär oss mer och har intern kompetens som stöttar våra projekt i klimat- och miljöfrågor.

Men vi arbetar även med utsläppen som genereras från vår verksamhet, de så kallade scope 1 och 2. Dessa består till stor del av utsläpp från våra fordon. Under 2023 satte vi som mål att vi skulle minska utsläppen i scope 1 och 2 med 5%, bland annat genom ökad användning av bränslet HVO100 istället för diesel samt övergång till förnybar el. Vi minskade scope 1 och 2 med närmare 11% under 2023 jämfört med 2022. För 2024 har vi målsatt en fortsatt minskning. Vi mäter och rapporterar våra utsläpp enligt den internationella standarden GHGP (Greenhouse Gas Protocol).

Beyond climate goals, we've set targets to minimize waste, with an emphasis on incorporating waste into circular material flows. To realize these objectives, the collaboration of subcontractors and suppliers is crucial. We work closely with major suppliers to explore new materials, products, or methods to reduce the climate impact of the services we procure.

För att nå våra egna mål är det viktigt att alla underentreprenörer och leverantörer är med oss på resan. Därför arbetar vi tillsammans med våra största leverantörer med syfte att hitta nya material och produkter eller exempelvis se hur klimatpåverkan från de tjänster vi köper av dem kan minska. Vi uppmuntrar också att höga krav ställs på oss. Därför har vi en pågående dialog med våra stora kunder för att hitta sätt att ta fram fakta och testa nya lösningar att accelerera utvecklingen. Upphandling med krav inom hållbarhet är ett kraftfullt verktyg för att förflytta hela vår bransch mot minskad klimatpåverkan.

For more information

Contact me if you have any questions regarding Sustainability.

Contact emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Sustainability Manager