Craftor

Miljö- och klimatarbete

Den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi alla har ett ansvar inför kommande generationer att bidra med lösningar och att minska vår klimatpåverkan. På Craftor har vi antagit ett mål om klimatneutralitet i hela värdekedjan år 2045, och att halvera vår klimatpåverkan till år 2030.

Det är ett tufft mål och för att lyckas kommer vi behöva kroka arm med både våra kunder och våra leverantörer. Till att börja med behövs en förståelse för var i vår värdekedja de största utsläppen uppstår. Därför arbetar vi just nu med att kartlägga utsläppen i vår värdekedja, det så kallade scope 3. Vi agerar allteftersom vi lär oss mer och har intern kompetens som stöttar våra projekt i klimat- och miljöfrågor.

Men vi arbetar även med utsläppen som genereras från vår verksamhet, de så kallade scope 1 och 2. Dessa består till stor del av utsläpp från våra fordon. Vi ska minska vårt scope 1 & 2 med minst 5% under 2023. Vi mäter och rapporterar våra utsläpp enligt den internationella standarden GHGP (Greenhouse Gas Protocol).

Utöver våra klimatmål har vi även målsatt att vi ska minimera vårt avfall samt att det avfall som ändå genereras ska, i ökande mån, ingå i cirkulära materialflöden. 

För att nå våra egna mål är det viktigt att underentreprenörer och leverantörer är med oss på resan. Därför arbetar vi tillsammans med våra största leverantörer med syfte att hitta nya material och produkter eller exempelvis se hur klimatpåverkan från de tjänster vi köper av dem kan minska.  

Vi uppmuntrar också att höga krav ställs på oss. Därför har vi en pågående dialog med våra stora kunder för att hitta sätt att ta fram fakta och testa nya lösningar att accelerera utvecklingen. Upphandling med krav inom hållbarhet är ett kraftfullt verktyg för att förflytta hela vår bransch mot minskad klimatpåverkan. 

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Hållbarhet.

Kontakta emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Hållbarhetschef