Craftor

Kabelteknik

Craftor har certifikat, kompetens och egen utrustning som en grundläggande standard vid elinstallationsarbeten, oavsett spänningsnivå. Men det krävs också erfarenhet och kapacitet för att kunna leverera den bästa lösningen för det specifika projektet – eftersom inget projekt är ett annat likt.

Med mer än 35 års erfarenhet och kompetenta medarbetare monterar vi skarv och avslut
med spänningsnivåer upp till 400 kV över hela landet. Oavsett om projektet innefattar sjökablar eller kablar med plast-, papper- eller tunnoljeisolering har vi kunskapen och resurserna att leverera en driftsäker och långsiktig lösning.

Craftor arbetar med kabelbyten och montage på uppdrag av elproducenter, elnätsägare och företag med stort elbehov. Vi utför både planerade arbeten och akutreparationer.

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Ledningar.

Kontakta daniel.lexen@craftor.se

Bild-Daniel-Lexen

Daniel Lexén
Affärsområdeschef Ledningar