Ledningsgrupp

Klas-Urban Hilberth

VD

Visa e-postadress

Fredrik Sahlberg

Affärsområdeschef Stationer

Visa e-postadress

Henrik Bolinder

Affärsområdeschef Ledningar

Visa e-postadress

Johnny Wallerman

Avdelningschef Sydväst

Visa e-postadress

Daniel Hansen

Avdelningschef Distribution

Visa e-postadress

Olle Hällström

Avdelningschef Kabelteknik

Visa e-postadress

Peter Jonsson

Avdelningschef Ledningsentreprenader

Visa e-postadress

Christin Strömberg

Ekonomichef

Visa e-postadress

Therese Blank

HR-ansvarig

Visa e-postadress

Yvonne Roman

KMA-Chef

Visa e-postadress

Åke Andersson

Inköpschef

Visa e-postadress