Ledningsgrupp

Klas-Urban Hilberth

VD

Visa e-postadress

Claes Forssman

Affärsområdeschef Stationer

Visa e-postadress

Henrik Bolinder

Affärsområdeschef Ledningar

Visa e-postadress

Greta Brännlund

Biträdande Affärsområdeschef Ledningar

Visa e-postadress

Fredrik Sahlberg

Avdelningschef Stationer Öst

Visa e-postadress

Lars Häggblad

Avdelningschef Stationer Sydväst

Visa e-postadress

Daniel Hansen

Avdelningschef Distribution

Visa e-postadress

Olle Hällström

Avdelningschef Kabelteknik

Visa e-postadress

Peter Jonsson

Avdelningschef Ledningsentreprenader

Visa e-postadress

Christin Strömberg

Ekonomichef

Visa e-postadress

Therese Blank

HR-ansvarig

Visa e-postadress

Åke Andersson

Inköpschef

Visa e-postadress

Erik Edgren

Verksamhetsutvecklingschef

Visa e-postadress

Daniel Wigh

Kvalitets- och miljöansvarig

Visa e-postadress

Patrick Söderquist

Arbetsmiljö- och elsäkerhetsansvarig

Visa e-postadress