Distribution

Distribution

Sverige växer och efterfrågan på el har ökat dramatiskt – men det är nära 50 år sedan elnätet byggdes ut kraftigt. I takt med att nya industri- och bostadsområden växer fram och tekniken i de befintliga föråldras krävs omfattande uppdateringar i distributionsnätet för att undvika oönskade avbrott som både kan bli kostsamma och ge stora konsekvenser.

På uppdrag av nätägare, elintensiv industri och större elförbrukare som alla kräver hög leveranssäkerhet av elförsörjningen projekterar, konstruerar, bygger och underhåller Craftor kraftanläggningar upp till 40 kV. Störst är behovet i storstadsregionerna kring Stockholm, Göteborg och Öresund och där har vi flest uppdrag, men vi utför också arbete över hela landet.

Oavsett om det är ett nybyggnationsprojekt eller uppdatering av befintligt nät är alla projekt unika och vi vill leverera det bästa och mest effektiva nätet som finns. Med Craftors kompetens och kapacitet kan vi bygga specialanpassade nätstationer på plats och vi är specialiserade på att arbeta i komplexa miljöer som trånga storstadsmiljöer där stor hänsyn måste tas till människor, trafik, andra projekt och existerande nät- och infrastruktur. Vi bygger helt enkelt leveranssäkra nät med fokus på förebyggande underhåll för att minimera avbrott.

Vi har en avdelning i Stockholm samt en avdelning i Göteborg för att på bästa sätt kunna möta våra kunders behov.