Craftor

Distribution

Sverige befinner sig i en tid av tillväxt vilket medfört en betydande ökning av efterfrågan på el de senaste åren. I takt med att nya industri- och bostadsområden snabbt växer fram och den befintliga tekniken blir ålderstigen, är det nödvändigt med omfattande uppdateringar i distributionsnätet. Detta är avgörande för att undvika ovälkomna avbrott som kan bli kostsamma och ge allvarliga konsekvenser.

Craftor arbetar på uppdrag av nätägare, industrier och större elförbrukare för att säkerställa en hög leveranssäkerhet inom elförsörjningen. Inom affärsområde Distribution planerar, designar och bygger vi kraftanläggningar med kapacitet upp till 36kV. Det är i våra större städer som behovet är mest akut, särskilt runt Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala, där vi har många av våra uppdrag.

Men vårt engagemang sträcker sig över hela landet. Oavsett om det rör sig om nybyggnationer eller uppgraderingar av befintliga nät, strävar vi alltid efter att skapa det mest effektiva nätet för varje unik situation. Med vår omfattande kompetens och kapacitet är vi redo att bygga alla typer av anläggningar, från nätstationer i komplexa omgivningar till mottagningsstationer hos våra industriella kunder och kabel- samt luftledningsnät i både stadsmiljöer och landsbygdsområden.

Vi sätter alltid säkerhet, kvalitet och precision i leverans i första rummet, vilket gör oss till en ansvarsfull aktör på marknaden. Vår närvaro i både Stockholm och Göteborg ger oss möjlighet att effektivt möta våra kunders unika behov.

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Distribution.

Kontakta daniel.hansen@craftor.se

Daniel Hansen
Affärsområdeschef Distribution