Craftor

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det absolut viktigaste målet vi har på företaget är att alla ska må bra och komma hem oskadda efter varje arbetsdag. Vi arbetar i en riskfylld bransch och därför är det extra viktigt med ett systematiskt arbetsmiljöarbete. På Craftor ska alla trivas, må bra och komma till sin rätt. Vi har ett högt engagemang inom organisationen och vi bryr oss om varandra. Vi litar på varandra och på Craftor har alla medarbetare ett personligt ansvar att skapa säkra arbetsplatser, att arbeta säkert och att agera på brister och felaktiga beteenden i omgivningen. Säkerheten går alltid först.

På Craftor tar vi hand om varandra och ser till att alla kommer hem oskadda varje dag.

Vi har intern kompetens som arbetar med det systematiska arbetsmiljöarbetet och undersöker, genomför, följer upp och återkopplar till verksamheten för att förebygga både ohälsa och olycksfall. KMA-enheten finns till för verksamheten och stöttar projekten exempelvis vid externa revisioner. På våra kvartalsvisa arbetsmiljödagar diskuterar vi aktuella arbetsmiljörelaterade frågor och ser till att vi blir ännu bättre tillsammans. Allt för att nå vårt mål om att ha branschens bästa arbetsmiljö.

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Hållbarhet.

Kontakta emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Hållbarhetschef