Craftor Fasadbild

Om oss

Craftor är en kraftentreprenör som projekterar, bygger och underhåller elnät – specialiserade på kraftanläggningar upp till 400 kV.

Oavsett om det är totalentreprenad eller mindre uppdrag har vi som mål att leverera den bästa tekniska lösningen på det mest effektiva och konkurrenskraftiga sättet – för bästa resultat. Sedan företaget grundades 1983 har det utvecklats från det lilla montageföretaget till en av Nordens ledande kraftentreprenörer med 140 medarbetare och några av de mest avancerade och specialiserade uppdragen inom området. Vi ingår sedan December 2020 i Eleda Group. Det ger oss en unik stabilitet och möjlighet till fortsatt utveckling – såväl för våra medarbetare som företaget – samtidigt som vi kan fortsätta behålla den unika känsla som format företaget sedan det grundades för mer än 35 år sedan. Dessutom sker all verksamhet enligt våra kärnvärden för att tillhandahålla en säker och trygg arbetsplats med riktigt bra villkor.

Läs mer om Eleda här.

Vår verksamhet är uppdelad inom Stationer, Ledningar och Distribution. Alla med sin spetskompetens som gör dem branschledande inom sitt område. Vi har huvudkontor i Sollentuna, Stockholm, men många av våra medarbetare har världen som arbetsfält. Vi har dessutom etableringar i Malmö, Göteborg, Västberga (Stockholm), Alingsås och Gävle.

I Craftor ingår dessutom Mätbussen som utför avancerade tekniska mättjänster i kabelanläggningar.

Vårt mål är inte bara att leverera de bästa, mest driftsäkra och konkurrenskraftiga anläggningarna och elnäten – vi vill också vara en god samhällsmedborgare och en trygg arbetsgivare. Vårt arbete påverkar samhället runt om oss, därför har våra etiska riktlinjer stor betydelse på alla nivåer, från våra ledande befattningshavare, anställda, styrelsemedlemmar till de som agerar på uppdrag av Craftor.

Att vara en del av Craftor innebär också att vi tillsammans delar kärnvärden och värderingar.

Närhet

Närhet

Med en ärlig, tillitsfull och nära dialog med kunder och leverantörer skapar och utvecklar vi långvariga och goda relationer på vår marknad. Vi ska vara kända för att vara lyhörda för våra kunders intressen och vi håller det vi lovar.

Trovärdighet

Trovärdighet

När du anlitar Craftor får du det bästa som marknaden kan erbjuda. Du kan känna dig trygg i att vi kommer att genomföra ditt projekt på bästa sätt. Det innebär att vi uppträder med god affärsetik, yrkesskicklighet och kompetens. Vi har god planering, håller tider, gör rätt från början och eliminerar risker. Vi väljer bästa möjliga teknik, prioriterar förnyelsebara resurser och undviker miljöstörande ämnen.

Handlingskraft

Handlingskraft

Vi är en effektiv organisation som med stor handlingskraft genomför det vi tar på oss. Våra samlade kompetenser kombineras med vår helhetssyn vilket borgar för att vi alltid sätter kundens intressen i centrum. Vårt engagemang är det som förenar oss och utgör drivkraften i företaget.

Nyskapande

Nyskapande

Vi tar vara på våra medarbetares erfarenhet och kompetens och erbjuder goda möjligheter till utveckling, utbildning och friskvård. Vår samlade kompetens är det vi levererar till våra kunder, att ligga i framkant medför att vi ständigt måste förbättra oss i allt vi gör.