Craftor

Certifieringar & policys

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö) och ger ett stöd till verksamheten. 

Ledningssystemet syftar till ett skapa ett enhetligt arbetssätt för att säkerställa säkerheten för våra medarbetare, miljömässigt ansvar samt hög kvalitet i de arbeten vi utför. Genom att ha strukturerade ramar och processer för att hantera miljö-, kvalitets- och arbetsmiljöaspekter inom företaget ser vi till att vi uppfyller lagar och regler, arbetar effektivt och kontinuerligt blir bättre. Vi skapar även förutsättningar för att uppnå de mål som vi beslutat om. 

En ISO 45001-certifiering innebär att vi som företag har etablerade rutiner och processer för att skydda våra medarbetares hälsa och säkerhet. Syftet är att minska antalet arbetsrelaterade skador och sjukdomar, förbättra arbetsmiljön och skapa en tryggare arbetsplats.

För mer information

Se dokumenterade policies

Arbetsmiljö- & elsäkerhetspolicy

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Hållbarhet.

Kontakta emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Hållbarhetschef