Craftor

Den grafiska profilen utgör grunden för den bild av Craftor som ges i trycksaker, på webben, annonser och på arbetsplatsen. Den bidrar till en enhetlig och konsekvent visuell identitet och skapar igenkännande och önskade positiva associationer samtidigt som den förstärker samhörigheten för alla som arbetar inom Craftor.

Vår visuella identitet ska också förmedla Craftors kärnvärden – hur vi vill att bolaget ska uppfattas. Ett Craftor som är modernt, professionellt och med de bästa tekniska lösningarna. Genom ord och bild ska vi förmedla ett företag som vi är stolta över och som väcker nyfikenhet, uppmärksamhet och intresse hos våra målgrupper.

I denna grafiska manual beskrivs Craftors visuella identitet. Här återfinns ett regelverk för logotyp, färger typsnitt och formgivning. Använd manualen som ett hjälpmedel för att skapa en enhetlig visuell bild av Craftor. Det stärker vårt varumärke och bidrar till att skapa förtroende för vår verksamhet.

Stockholm september 2019

Här hittar du våra logotyper

Craftor standard
Ladda ned för
Tryck (.pdf)
| Webb (.png)

Craftor negativ
Ladda ned för
Tryck (.pdf) | Webb (.png)

Craftor Sv/v negativ
Ladda ned för
Tryck (.pdf) | Webb (.png)

Craftor Sv/v
Ladda ned för
Tryck (.pdf) | Webb (.png)