Craftor

Syfte

Craftor, i form av Craftor AB samt helägda dotterbolag, värnar om din integritet. Vi vill att du som medarbetare, leverantör eller kund ska kunna känna dig trygg när du uppger dina personuppgifter till oss.

Syftet med policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring, uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att neka att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det.

Riktlinjer

Personupgifter vi behandlar

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lag. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

  • Kontaktuppgifter, till exempel Namn, telefonnummer, e-postadress
  • Avtalsrelaterad information

Varför vi behöver/behandlar vi dina personuppgifter?

  • För att kunna fullgöra avtal
  • För att kunna informera om vår omvärldsbevakning inom våra tjänsteområden

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

  • Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt:
  • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som vi får från offentliga register
  • Uppgifter som vi får när du anlitar någon av våra medarbetare
  • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

Dina personuppgifter behandlas på ett betryggande sätt

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar endast ut dina personuppgifter till tredje part om det är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges här.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Craftor kommer att behålla dina uppgifter så länge du är kund hos företaget, samt i ytterligare 36 månader för ovanstående syften. Därefter kommer de att sparas för olika lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. När den tiden har passerats kommer dina personuppgifter att raderas.

Ansvar

Craftor är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Dataskyddsansvarig

Dataskyddsansvarig är utsedd att tillvarata den registrerades rättigheter och integritet och följer upp så att personuppgifter blir behandlade korrekt inom koncernen.

Rättelse och insyn

Craftor strävar efter att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta oss via
uppgifterna längst ner.

Klagomål

Om du har några frågor gällande denna text eller anser att vi på något sätt brustit i vår hantering av dina personuppgifter kan du kontakta vår dataskyddsansvarige via epost eller skicka informationen skriftligt till vår postadress som du hittar via vår hemsida.

Cookies

Den här webbplatsen använder kakor (härefter ”cookies”) — små textfiler som lagras på din dator för att förbättra din användarupplevelse. Generellt sett används cookies för att lagra dina inställningar, varukorg samt av tredjepartsapplikationer som Google Analytics för att få besöksstatistik. I regel gör alltså dessa cookies det smidigare för dig att besöka och t.ex. välja språk på webbplatsen. Du har däremot möjligheten att blockera cookies för denna, och andra webbplatser, men det bidrar oftast till sämre upplevelse av webbplatsen. För mer information ta en titt på sidan About Cookies som ger vägledning för alla moderna webbläsare.