Ledningsentreprenad

Ledningsentreprenader

Kabelentreprenad

Under vatten eller genom berg? Vår spetskompetens vad gäller schakt och förläggning av högspänningskablar gör oss oberoende av omgivningarna och markens beskaffenhet. Vare sig det gäller ett 220 kV kabelförband som ska förläggas kilometervis i urban miljö, eller en tre-ledad 145 kV kabel som ska borras genom ett berg i en radie – under vatten.