Ledningar

Ledningar

Från små kvarter till hela länder. Craftor bygger och utvecklar lokal-, regional- och stamnät med spänningsnivåer upp till 400 kV för säker, effektiv och underhållsfri elförsörjning.

När Sverige växer krävs snabba, effektiva och långsiktiga lösningar för bra kabelnät. Med branschledande kompetens och erfarenheten inom företaget bygger Craftor nya och uppdaterar befintliga nät – ofta som en komplett ”turn-key”-lösning där vi utför hela entreprenaden i egen regi med full kontroll över alla steg, och därmed maximal leveranssäkerhet, bättre kvalitet, högre säkerhet och kostnadskontroll.