Craftor

Ledningar

Craftor bygger och utvecklar lokal-, regional- och stamnät med spänningsnivåer upp till 400 kV för säker, effektiv och underhållsfri elförsörjning.

När Sverige växer krävs snabba, effektiva och långsiktiga lösningar för bra kabelnät. Med branschledande kompetens och erfarenhet inom företaget projekterar, bygger och underhåller Craftor nya och befintliga nät. Vi ansvarar för hela entreprenaden, vilket ger oss kontroll över varje steg och resulterar i ökad leveranssäkerhet, förbättrad kvalitet, högre säkerhetsstandarder och kostnadseffektivitet.

Vårt arbete sträcker sig över hela Sverige, oavsett om det är i städer, på landsbygden eller i orörda naturmiljöer. Vi arbetar inom både luftledningsnät och kabelnät.

Läs mer om våra olika specialistområden Kabelteknik, Luftledningar och Ledningsentreprenader

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Ledningar.

Kontakta daniel.lexen@craftor.se

Bild-Daniel-Lexen

Daniel Lexén
Affärsområdeschef Ledningar