Craftor

Stationer

Craftor skapar skräddarsydda och nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer över hela landet. Vi bygger ställverk i såväl stadsmiljö med komplexa och trånga förhållanden som transformatorstationer på landsbygden. Craftor har en samlad kompetens inom samtliga teknikdiscipliner som krävs för att bygga stationer, vilket inte bara skapar korta ledtider, utan också ett unikt anpassat projekt som möter de specifika kraven för varje enskild anläggning och kund.

På uppdrag av elnätsägarna projekterar, bygger och underhåller vi nya och gamla anläggningar. Våra projekt sträcker sig från stora totalentreprenader där skogsmark eller åkermark omvandlas till högeffektiva och moderna GIS/AIS ställverk som levereras turn-key, till mindre ombyggnationer i befintliga och komplexa anläggningar. Vi utför även nödvändiga ombyggnationer av eventuella inledningsspann som krävs för att ansluta anläggningar till det befintliga kraftnätet. Vi arbetar i spänningsnivå från 10 kV till 400 kV.

Inom Craftor finns lång erfarenhet av kompletta, nyckelfärdiga ställverk och transformatorstationer. Vi bygger och levererar i egen regi vilket innebär att vi tar ansvar för hela projektet – från förstudie och konstruktion, till mark- och byggnadsarbeten, till provning och idrifttagning. Helheten är vår nyckel till att höja både leveranssäkerhet och kvalitet. Tack vare vår breda kompetens inom företaget minimeras risken för yttre faktorer som kan försena projektet eller försämra resultatet.

Våra huvudetableringar finns i Stockholm, Göteborg, Sundsvall och Lund.

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Stationer.

Kontakta claes.forssman@craftor.se

profil-bild_claes_forssman

Claes Forssman
Affärsområdeschef Stationer