Craftor

Samhällsengagemang & sponsring

Genom att bygga ut elnätet bidrar vi till omställningen till ett mer hållbart samhälle. Men det finns fler sätt att bidra till samhället. För oss på Craftor är det viktigt att göra det och vi sponsrar hjälporganisationer, forskning och idrottsföreningar, där barn- och ungdomsidrott ligger oss lite extra varmt om hjärtat. Det finns så många positiva följdeffekter för samhället med barn- och ungdomsidrott. Själva idrotten främjar hälsa, fysisk aktivitet och socialt samspel. Genom att sponsra ungdomsidrott kan vi som företag bidra till att bekämpa den ökande stillasittande livsstilen bland unga människor. Detta kan i sin tur leda till ett friskare samhälle och minska belastningen på vårt sjukvårdssystem.

Exempel på organisationer vi stöttar: Barncancerfonden, Aktiv skola, Giving people, ALS-forskning, Flexbert m.fl. 

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Hållbarhet.

Kontakta emma.nolte@craftor.se

Emma_Nolte-427x640-removebg-preview

Emma Nolte
Hållbarhetschef