Distribution

Visselblåsare

Alla medarbetare samt externa parter som arbetar tillsammans med Craftor ansvarar för att följa Craftors etiska riktlinjer och uppmuntras att rapportera allvarliga missförhållanden som strider mot lagar och regler samt Craftors policyer och riktlinjer.

Misstänkt oetiskt agerande ska rapporteras till närmaste chef utan dröjsmål. Om detta av något skäl inte är lämpligt kan en anonym anmälan göras till Craftors anonyma visselblåsarfunktion som nås via webblänk;

Craftors webbaserade visselblåsarfunktion hittar du här!