Luftledningar

Med 15 000 kilometer ledningar stäcker sig Sveriges stamnät över landet och förser konsumenter och företag med el – nästan uteslutande genom 400 kV luftledningar. Det är en kostnadseffektiv, driftsäker och miljöanpassad teknik som dessutom är ryggraden i såväl Sveriges nationella elnät som många mindre regionala elnät. Investeringar och underhåll här är en förutsättning för hög leveranssäkerhet för överföring av elkraft.

Med kompetens och kapacitet för att bygga alla typer av kraftledningar upp till 400 kV utför Craftor både kompletta entreprenader som delar av andra. Genom att ta hand om tillståndsberedning, konstruktion, byggnation, service och underhåll, montage och driftsättning får vi – och därmed nätägaren – full kontroll över projektet. Craftor konstruerar dessutom egna stationer som kan anpassas direkt för specifika behov i komplexa projekt.

Alla projekt är unika, men oavsett om en befintlig föråldrad ledning ska uppdateras eller om en helt ny kraftlinje ska byggas har vi kapacitet, rätt utrustning och erfarenheten som krävs för att skapa den bästa och mest effektiva linjen enligt beställarens behov.