Craftor

Luftledningar

Med 15 000 kilometer ledningar sträcker sig Sveriges stamnät över landet och förser konsumenter och företag med el – nästan uteslutande genom 400 kV luftledningar. Denna teknik, som är både kostnadseffektiv, pålitlig och miljöanpassad, fungerar som en ryggrad för både Sveriges nationella elnät och många mindre regionala nät. Investeringar i och underhåll av dessa ledningar är avgörande för att upprätthålla hög leveranssäkerhet för överföring av elkraft.

Craftor bygger alla typer av kraftledningar upp till 400 kV och driver hela entreprenaden i egen regi. Vi utför luftledningsentreprenader i hela Sverige och arbetar med spänningsnivåer från 52 kV upp till 400 kV. Vi bygger ledningar med stål-, komposit- och trästolpar, utför markarbeten och gjutning av fundament i egen regi och är utrustade med egen linjeutrustning som kan användas för de flesta typer av ledningar.

Varje projekt är unikt, men oavsett om det handlar om att modernisera en befintlig föråldrad ledning eller bygga en helt ny kraftlinje, har vi den nödvändiga kapaciteten, rätt utrustning och erfarenhet som krävs för att skapa den mest effektiva lösningen enligt beställarens specifika behov.

För mer information

Kontakta mig gärna gällande frågor om Ledningar.

Kontakta daniel.lexen@craftor.se

Bild-Daniel-Lexen

Daniel Lexén
Affärsområdeschef Ledningar