Craftor

craftor-logo-invert@2x[1]

In June, Craftor achieved a significant milestone by obtaining triple certifications in quality, environmental management, and occupational health and safety, in accordance with ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, and ISO 45001:2018 standards.

Certifieringen är en bekräftelse på att vårt ledningssystem inte bara är välfungerade utan också uppfyller ISOs alla krav.

Läs mer om våra ISO-certifikat here.