Craftor

I juni blev Craftor trippelcertifierade; kvalité, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Certifieringen är en bekräftelse på att vårt ledningssystem inte bara är välfungerade utan också uppfyller ISOs alla krav.

Läs mer om våra ISO-certifikat här.