Eleda Infra Services Group förvärvar Craftor

Eleda Infra Services Group (”Eleda”) har ingått avtal om en majoritetsinvestering i Craftor Holding AB (”Craftor”). Craftors management kommer att kvarstå som aktieägare i den kombinerade koncernen och fortsätta i sina respektive operativa roller.

Eleda är en expansiv koncern med fokus på små till medelstora projekt inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för offentliga och privata kunder. Craftor är en komplett tjänsteleverantör inom elinfrastruktur och kommer att stärka Eledas förmåga att betjäna kunder som driver det svenska elnätet, framförallt i Sveriges tätorter där behovet av att investera i elnätet är avgörande för att möta den ökande efterfrågan på el. Craftor har haft en imponerande tillväxtresa med god lönsamhet, och har organiskt ökat omsättningen från 600 miljoner kronor 2016 till 1,1 miljarder per-juni 2020. Efter förvärvet förväntas Eledas totala omsättning uppgå till omkring 8 miljarder kronor.  

”Craftors verksamhet drivs mycket likt Eledas och kompletterar vår service- och underhållsverksamhet inom eldistribution. Vi är övertygade om att Craftor kommer att föra med sig betydande synergier och stärka både Eleda och ONE Nordic, som ingår i gruppen sedan juni i år. Förvärvet av Craftor är ytterligare ett steg mot att befästa vår position som det ledande infrastrukturtjänsteföretaget i Norden”, säger Johan Halvardsson, koncern-VD på Eleda.

”Detta är mycket goda nyheter för Craftor”, säger Klas Urban Hilberth, VD för Craftor. ”Vi har haft en fantastisk resa under vårt tidigare ägande men är glada över att nu kunna samarbeta med Eleda. Vi ser fram emot nästa tillväxtfas som en del av den större Eleda-gruppen. Vi har redan flera gemensamma kunder och ser fram emot att de blir ännu fler.”

”Eleda har fått den fantastiska start vi hoppades på när vi inledde vår gemensamma resa i juni 2020. Förvärvet av Craftor är ytterligare ett bevis på Eledas förmåga att attrahera entreprenörer i världsklass. Vi välkomnar Craftor till Eleda-familjen och ser fram emot att fortsätta stötta Eleda på deras tillväxtresa”, säger Bengt Maunsbach, Partner på Altor.

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

För mer information, kontakta:

Johan Halvardsson, CEO, Eleda, +46 70 545 95 01

Emilie Condrup Masior, Head of Communications and ESG, Eleda, +46 70 828 04 66

Klas-Urban Hilberth, CEO, Craftor, +46 768 45 49 25

Bengt Maunsbach, Partner, Altor, +46 867 89 115

Tor Krusell, Head of Communications, Altor, +46 705 43 87 47

Om Eleda Infra Services Group

Eleda är en expansiv koncern med fokus på små till medelstora projekt inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för offentliga och privata kunder. Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i södra och mellersta Sverige, för närvarande Akeab, Mark & Energibyggarna, Salboheds Bygg & Anläggningstjänst, JVAB samt One Nordic som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen präglas av en stark entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier med målet att vara en ledande aktör på sin respektive regionala marknad. Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 2000 medarbetare och en omsättning om drygt 6 miljarder kronor under 2019. Eleda Group ägs av Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen

För ytterligare information vänligen besök www.eleda.se

Om Craftor

Craftor är en kraftentreprenör som projekterar och bygger kraftanläggningar för kraftproducenter och nätägare i Sverige. Genom att kombinera projektledning i världsklass med gedigen hantverksskicklighet levererar Craftor komplexa infrastrukturprojekt på alla spänningsnivåer upp till 400kV. Sedan företaget grundades 1983 har det utvecklats från det lilla montagebolaget till en av de ledande kraftentreprenörerna i Sverige med omkring 140 anställda, med några av de mest avancerade och specialiserade uppdragen på marknaden. Detta ger oss en unik stabilitet och möjlighet till fortsatt utveckling och tillväxt – både för våra medarbetare, företaget och våra kunder.

För ytterligare information vänligen besök www.craftor.se

Om Altor

Altors fonder har sedan starten rest ett utfäst kapital på EUR 8,3 miljarder. Fonderna har hittills investerat mer än EUR 4,2 miljarder i fler än 60 företag. Investeringar har primärt gjorts i medelstora nordiska företag med fokus på att skapa värde genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Dustin, Byggmax, Piab, Aalborg Industries, Trioplast, SATS och RevolutionRace.

För ytterliagre information, besök www.altor.com