Craftor

ISO-certifikat

I juni blev Craftor trippelcertifierade; kvalité, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

Craftor dubblar intäkter till ALS-forskningen

Den 1 april är det för tredje året dags för Hector ALS Challenge i Kungsberget, Sandviken. Välgörenhetsevenemanget är initierat och instiftat av Sara Hector i samarbete med Kungsbergets skidort och Kungsbergets Alpina. Syftet är att sprida kunskap om den aggressiva sjukdomen ALS och samla in pengar till forskningen. 2015 fick Sara Hectors mamma diagnosen ALS. […]

Craftor doubles revenue for ALS research

On April 1, it is time for the third year of the Hector ALS Challenge in Kungsberget, Sandviken. The charity event is initiated and instituted by Sara Hector in collaboration with Kungsbergets ski resort and Kungsbergets Alpina. The aim is to spread knowledge about the aggressive disease ALS and raise money for research. In 2015, […]

Eleda publishes its sustainability report for 2022

Eleda’s sustainability report for 2022 is now published, where you can read about the group’s common sustainability goals and the results of the sustainability work in 2022. Craftor is one of seven platform companies within the Eleda group and together we are a leader in infrastructure services in Sweden. ”At Craftor, we see sustainability as […]

Eleda publicerar sin hållbarhetsredovisning för 2022

Nu publiceras Eledas hållbarhetsrapport för 2022 där man kan läsa om koncernens gemensamma hållbarhetsmål och resultatet av hållbarhetsarbetet under 2022. Craftor är ett av sju plattformsbolag inom Eleda-koncernen och tillsammans är vi ledande inom infrastrukturtjänster i Sverige. ”På Craftor ser vi på hållbarhet som ett sätt att stötta affären och öka lönsamheten. Så vi har […]

Craftor sponsors Flexbert

We start the new year by once again sponsoring Flexbert. For us at Craftor, safety is the most important thing on the agenda. Our staff must get home safely from the workplace every day. We carry out various types of safety training on an ongoing basis, where our employees get to practice situations that can […]

Craftor sponsrar Flexbert

Vi startar det nya året med att återigen sponsra Flexbert. För oss på Craftor är säkerhet det viktigaste på agendan. Vår personal ska komma säkert hem från arbetsplatsen varje dag. Vi genomför olika typer av säkerhetsutbildningar löpande där våra medarbetare får träna på situationer som kan uppstå bakom ratten. Att få lyfta det viktiga säkerhetstänket […]

God Jul och Gott Nytt År

Vi på Craftor önskar en God Jul och ett Gott Nytt År till alla våra medarbetare, kunder och leverantörer. Ta hand om varandra så ses vi nästa år!