Craftor bygger en gyllene station

Sedan maj 2020 ha projektet pågått i Gubbängen där vi byggt en ny station åt vår kund Ellevio. Idag står en färdig station redo att kopplas in i elnätet!

Syftet med stationen är att hjälpa Stockholms söderförorter med framtidens elförsörjning. Stationen avlastar andra stationer i området och minskar risken för strömavbrott.

I det här projektet har vi samarbetat över avdelningsgränserna på Craftor där samtliga av våra avdelningar Stationer, Ledningar och Distribution är inblandade för att ro projektet i hamn. På grund av projektets storlek samt integreringen mellan de olika avdelningarna så har projektet drivits i samverkan mellan 3 stycken projektledare från Craftor, alla med sin detaljkunskap inom varje område.

Byggnaden har gestaltats med en belyst fasadbeklädnad som ger en häftig känsla.

Invigning av Kockums

I Malmö har vi under ett års tid haft ett stationsprojekt där vi förnyat stationen med nytt 10 kV ställverk och bytt ut två stycken transformatorer med spänning på 130/10 kV åt vår kund Eon.

Byggnaden som stationen ligger i är ett gammalt varv. Stationen distribuerar ström till hela Västra Hamnen i Malmö som är ett stort bostads- och industriområde idag.

Vi har genom hela projektet haft en väldigt god framförhållning och de tidsvinster som vi lyckades med i början har vi bibehållit ända till slutbesiktning. Det blev i det stora hela ett väldigt lyckat projekt med en bra dialog tillsammans med Eons projektledare Mats Arendt. Vi har hela vägen drivit projektet som ett team och det är nyckeln till att vi har lyckats så pass bra. Som alltid känns det skönt när projektet är klart och vi har levererat det vi har lovat. Nu ser vi fram emot nya projekt, säger Craftors projektledare Emil Johansson.

Under torsdagen den 11/11 var det dags för invigning av den nya stationen och på plats fanns representanter från både kommun och region samt personal från Eon och Craftor.På  bild syns Craftors VD Henrik Bolinder, Eons VD Martin Höhler, Eons Regionschef Syd Peter Hjalmar samt Craftors Arbetschef för Stationer Claes Forssman.

En minut för säkerheten

Under vecka 43 är det den Europeiska Arbetsmiljöveckan och tillsammans med vår kund Vattenfall Eldistribution uppmärksammade vi engagemanget idag den 26 oktober genom att tillsammans genomföra 1 pausminut för säkerheten.

Syftet är att rikta strålkastaren på vikten av en god och säker arbetsmiljö. Vår personal är det viktigaste vi har i vår verksamhet och därför är deras hälsa och säkerhet av största betydelse för oss. För att förhindra olyckor och förebygga ohälsa är det viktigt att vi alltid har fokus på säkerheten.

Pausminut på vårt projekt i Barkarby i Stockholm.

Personalen på kontoret i Göteborg tänker på säkerheten!
Pausminut på vårt projekt i Oskarshamn.
Pausminut i Skutskär för att tänka på säkerheten.
Pausminut i en byggbod för att tänka på säkerheten.
På vår projekt i Gubbängen tog alla en pausminut för att tillsammans tänka på säkerheten.


Greta Brännlund nominerad till årets Kraftkvinna 2021

Varje år utser föreningen Kraftkvinnorna Årets Kraftkvinna. Priset har instiftats för att synliggöra och lyfta kvinnor i energisektorn, för att bredda rekryteringsbasen och attrahera fler till branschen. Med fler kvinnliga förebilder är förhoppningen att fler kvinnor ska attraheras till branschen. I år slår nomineringarna rekord, nästan 170 kvinnor har nominerats vilket är helt fantastiskt!

En av de nominerade kvinnorna är vår Biträdande Avdelningchef Greta Brännlund. Greta är den enda nominerade som representerar entreprenörssidan av branschen.

– Det känns fantastiskt kul att företräda Craftor men också entreprenörssidan av vår bransch. Jag är övertygad om att branschen behöver och skulle gynnas av fler kvinnor och fler kvinnliga förebilder, säger Greta.

Vinnaren koras den 15 november på Epicenter i Stockholm och vi håller såklart tummarna för Greta!

Henrik Bolinder ny VD på Craftor

Efter 12 år som VD på Craftor är det dags för Klas-Urban att lämna VD-rollen för att i stället arbeta med strategifrågor centralt inom Eledakoncernen.

Som ny VD för Craftor har från och med 1 oktober Henrik Bolinder utsetts. 

Det är otroligt roligt att med ägarnas förtroende få möjlighet att axla rollen som VD på Craftor. Med stor entusiasm och ödmjukhet ser jag fram emot att, tillsammans med våra medarbetare, fortsätta utveckla och föra Craftor framåt, säger Henrik. 

Henrik har arbetat på Craftor sedan 2014 både som Affärsområdeschef och senast i rollen som Operations. Nu ser vi fram emot att se honom ta sig an rollen som VD.

Det har varit en stor ynnest att få arbeta på Craftor tillsammans med våra drivna medarbetare, kunniga leverantörer och engagerade kunder. Jag vill från botten av mitt hjärta rikta ett stort tack till er alla för allt och för den här tiden. Det känns fantastiskt kul och tryggt att Henrik nu tar över, säger tidigare VD Klas-Urban Hilberth. 

Vi bygger luftledningar i Hofors!

Just nu pågår ett projekt i Hofors där vi bygger om en luftledning åt Vattenfall.

Anledningen till ombyggnationen är att kapaciteten måste höjas på grund av utökade vindkraftsparker i närheten. Det är totalt 7 st stålstolpar och 4 st trästolpar som ska bytas ut och det kommer göras fördelat på 2 perioder.

Orsaken till att allt arbete inte kan göras under en period, som var ursprungsplanen, är att den stora industrin Ovako i Hofors inte har möjlighet att ha avbrott i sin produktion under så många veckor som då skulle krävas sommaren 2021. Därför har man istället valt att dela upp arbetet i två perioder istället.

Under våren 2021 har vi genomfört förberedande markarbete på plats.

Första perioden av ombyggnad genomförs sommaren 2021 och den andra perioden sommaren 2022.

Vi förnyar ställverket i Västra Hamnen, Malmö

I Malmö har vi just nu ett stationsprojekt där vi förnyar ställverket och byter ut två stycken trafos med kapacitet på 130/10 kV åt vår kund Eon.

Ställverket är från 70-talet men byggnaden som stationen ligger i är ett gammalt varv där man tidigare byggde båtar.

Vårt arbete i stationen påbörjades i september 2020 och är beräknat att vara klart i oktober 2021. Kalkylen ligger på 31 MSEK. Stationen distribuerar ström till hela Västra Hamnen i Malmö som är ett stort bostads- och industriområde idag.

Det arbete som pågår just nu och är kvar att göra framöver är diverse installationer inomhus, det ska grävas utomhus för att kunna skarva utgående kablar samt installation av två stycken trafos. Spänningssättningen är planerad till den 31/5.

70 kV transformatorfack till Carpe Futurum

Inne på Vattenfall kraftvärmeverks område i Uppsala har Craftor just nu ett arbete med att färdigställa en utbyggnad av ett ställverk kopplat till Vattenfalls miljardsatsning i Uppsala tänkt att fasa ut det sista fossila bränslet för att ge Uppsalaborna möjlighet till en fossilfri uppvärmning kallat Carpe Futurum.

I det här projektet har avdelning stationer Öst även samarbetat med vår avdelning Distribution. Det är fantastiskt att vi kan använda oss av varandras kunskaper och erfarenheter inom koncernen och över avdelningarnas gränser.