70 kV transformatorfack till Carpe Futurum

Inne på Vattenfall kraftvärmeverks område i Uppsala har Craftor just nu ett arbete med att färdigställa en utbyggnad av ett ställverk kopplat till Vattenfalls miljardsatsning i Uppsala tänkt att fasa ut det sista fossila bränslet för att ge Uppsalaborna möjlighet till en fossilfri uppvärmning kallat Carpe Futurum.

I det här projektet har avdelning stationer Öst även samarbetat med vår avdelning Distribution. Det är fantastiskt att vi kan använda oss av varandras kunskaper och erfarenheter inom koncernen och över avdelningarnas gränser.

Våra värdeord

Våra värdeord är de grundstenar som vi vilar Craftors företagskultur på.

I ett arbete för att utveckla Craftor har vi nu tagit fram tre stycken nya värdeord som beskriver oss.

De nya värdeorden är Entreprenörsskap, Engagemang och Tillsammans

Läs mer om våra värdeord här på vår hemsida under fliken Om oss.

Transformatorbyten för att möta framtidens behov

I Vedum utför vi under vintern två stycken transformatorbyten, uppställning av ett nytt fack samt anpassningar av kontrollrummet. Varje transformator väger ungefär 18 ton.

Projektet är ett ramavtalsprojekt hos Vattenfall och syftet är att ge stationen en effekthöjning så att man kan möta behovet av extra strömförsörjning i området. Stationen är av äldre karaktär och inga större arbeten har gjorts här på lång tid.

Projekteringen av arbetet påbörjades redan under våren 2020 medan själva arbetet tog fart i mitten av oktober. Idag har vi tre stycken montörer på plats från Stationer SydVäst och det är beräknat att vara klart i mars 2021.

I det här projektet har man valt att inte göra någon total ombyggnation utan man väljer bland annat att komplettera med ett begagnat fack. Dessutom kommer transformatorn T2 som nu byts ut att återanvändas i en annan station framöver. På så vis spar vår kund både på miljön och ekonomin, vilket såkart är väldigt bra!

Välkommen till 2021

Vi vill välkomna våra kunder, leverantörer och medarbetare in i år 2021!

Vi har stora förhoppningar om att 2021 kommer bjuda på spännande och lärorika projekt. Vi har just nu bland annat projekt som Kalvkullen- Fäboberget där vi bygger en 29 km lång luftledning samt ett pågående projekt i Göteborg rörande det västsvenska projektet där vi hjälper till att stärka infrastrukturen i Göteborg.

Välkommen att följa med oss på vår resa!

Vi hjälper till att möta framtidens behov

I Solna, nära shoppingcentret Mall of Scandinavia, pågår just nu ett distributionsprojekt. Arbetet innefattar omläggning av två stycken slingor. Slingorna matar stora delar av Solna och vi ska hjälpa kunden att möta framtidens behov av elförsörjning i området, samt undvika flaskhalsar i nätet genom att belastningen stuvas om och att laster balanseras på båda slingor.  Ombyggnationen omfattar även byte av tre stycken stationer då de har passerat 40 år och med fördel ska bytas ut mot nyare och modernare byggnader. De nya stationerna ska förses med felindikering på alla brytare samt att varje brytare ska kunna fjärrmanövreras så driften kan få nytta av de framskapade kopplingsmöjligheterna. Genom ombyggnationen får man även multipla kopplingsmöjligheter mellan de två slingorna. 

Vårt arbete innebär därför att koppla om nuvarande kablar till provisoriska stationer för att sedan riva nuvarande station, förbereda och placera de nya stationerna, samt koppla om kablarna från de provisoriska stationerna till de nya och moderna.

Projektet har genomförts i tre etapper. Vi är nu inne på del tre och förväntas vara klara med utförandet i mars 2021.

Vi är stolta att vara en del av det västsvenska projektet

Den här hösten besöker vi ett projekt i centrala Göteborg. Projektet är en del av Göteborgsöverenskommelsen och därigenom det västsvenska paketet där infrastrukturen i Göteborg behöver förstärkas. Projektet är stort och pågår över hela staden med flera olika aktörer som PEAB och Skanska. Inget har egentligen gjorts när det gäller utbyggnad och förbättring av infrastrukturen i Göteborg sedan 1960 och därför är behovet stort just nu.

Den största delen handlar om att kommunikation med tåg genom Göteborg ska förbättras och göras smidigare. Det kommer under Göteborg vara tre underjordsstationer; Centralstationen, Rosenlund och Korsvägen.

På etappen Olskroken, där Craftor är just nu och drar om 10-15 st högspänningskablar 12 kV, görs arbetet för att Västlänken ska få egna spår in i tunneln och under Göteborg.

Andra delar Craftor kommer vara en del av är bland annat Centralen där vi ska flytta kablar, driftsatt ca 10 st högspänningsstationer samt dragit kabel till dessa.

Totalt är det ca 40 mil kabel som Craftor kommer hjälpa till att dra om innan projektet till slut är klart.

Vi bygger luftledningen mellan Kalvkullen och Fäboberget

I Fredrika, en liten ort i södra delen av Lappland (Västerbottens län), har vi idag en utförandeentreprenad. Vår kund Vattenfall bygger just nu en vindkraftspark och vi ska bygga en luftledning på cirka 29 km som ska ansluta till vindkraftsparken. Arbetet är uppdelat i två paket varav vi har fått det ena och Vattenfall Service det andra.

Arbetet innebär byggnation av 161 stolpplatser som ska byggas mellan Kalvkullen och Fäboberget i närheten av Fredrika.

Det som skiljer det här projektet från andra projekt vi har är att vi ska bygga 48 stycken stolpplaster med kompositstolpar, 7 stycken fackverksstolpplaster och resterande stolpplatser byggs med trästolpar. Anledningen till att man valt att blanda olika tycker av stolpar är framförallt för att det på vissa ställen behövs väldigt långa stolpar som endast kompositstolpar är tillräckligt långa för att klara av.

För att minska påverkan på miljön i form av körskador samt för att göra arbetet mer tidseffektivt så kommer det under tre till fyra omgångar i projektet tas in en helikopter för att köra ut stolpar och reglar till stolpplatserna. I oktober användes helikoptern för första gången. I övrigt för att klara av den tidvis tuffa terrängen så används grävmaskiner, sexhjulingar och bandvagnar för transport av personal och material.

En minut för säkerheten på jobbet

Under vecka 43 var det Europeiska Arbetsmiljöveckan och under tisdagen den 20:e oktober stoppades alla projekt hos vår kund Vattenfall eldistribution under en minut. Syftet var att belysa vikten av god och säker arbetsmiljö. För oss på Craftor är såklart en god och säker arbetsmiljö det absolut viktigaste för att våra medarbetare ska komma hem säkert från jobbet varje dag. Därför uppmuntrat vi Vattenfalls arbete med att synliggöra detta och delta i branchens gemensamma arbete framåt.

Här ser ni personalen på vårt projekt Notviken i Luleå där verksamheten stod stilla i en minut.