Vi söker hållbarhetschef

Craftor erbjuder dig en spännande ledarroll i en platt organisation med korta beslutsvägar och stora ambitioner. Vi är ett värderingsstyrt och entreprenörsdrivet företag med en öppen och prestigelös kultur. Som anställd hos Craftor blir du en del i ett spännande och växande bolag med stora möjligheter till vidare utveckling. Genom sina uppdrag inom infrastruktur är Craftor med och utformar Sveriges infrastruktur som kommer att påverka resursanvändningen, städers utveckling och människors livsvillkor under mycket lång tid framöver!

Arbetsuppgifter och tjänsten

Frågorna kring hållbarhet blir ständigt viktigare och centralare både för oss på Craftor och i samhället i stort! Genom den nyinrättade tjänsten som Hållbarhetschef vill Craftor ta ett helhetsgrepp om hållbarhetsfrågorna och lyfta dem ännu högre upp på agendan.

Som Hållbarhetschef ska du se möjligheter till utveckling och se till att det sker. Du kommer att vara drivande i Craftors interna och externa hållbarhetsarbete tillsammans med medarbetare, kunder och branschen. Du kommer ha stort fokus på att samordna och driva hållbarhetsarbetet i uppdragen – där möjligheterna till en hållbar utveckling är störst.

I rollen ingår bland annat att:

  • Samordna hållbarhetsarbetet tillsammans med VD och övriga nyckelpersoner i organisationen
  • Leda, driva, utveckla och hålla ihop hållbarhetsfrågorna i företaget utifrån ett visionärt och strategiskt perspektiv
  • Kravställning gentemot leverantörer
  • Kommunicera hållbarhetsarbetet internt och externt
  • Utveckla policyer och handlingsplaner med avseende på hållbarhet
  • Stödja verksamheten att säkerställa hållbarhet i uppdragen
  • Ansvara för målarbete mot satta miljömål
  • Personalansvar

Då hållbarhet genomsyrar hela verksamheten har du många kontaktytor i företaget och ett tätt samarbete med VD och övriga nyckelpersoner i verksamheten. Du arbetar nära ledningen i alla regioner och utvecklar verksamheten i dialog.

Till den här rollen söker vi dig som:

• Har relevant akademisk utbildning kopplad till hållbarhet

• Har minst fem års erfarenhet av att driva och leda hållbarhetsarbete såväl internt i företaget som externt mot kunder och marknad

Du är trygg i din roll som hållbarhetsambassadör. Du är en engagerande kommunikatör med en pedagogisk ådra som kan presentera och kommunicera information på ett tydligt sätt på både operativ och strategisk nivå.

Du är van vid att ta initiativ och fokuserar på resultat samt avslutar de projekt som du påbörjar och leder. Vi ser gärna att du är en visionär som har förmågan att få ner tankar och ideèr till att bli verklighet.

Vill du veta mer?

I den här rekryteringen samarbetar Craftor med UNIQ Competence: www.uniqcompetence.se.

Vid frågor angående rollen kontakta Magnus Wigren 072-743 86 00, alt magnus.wigren@uniqcompetence.se Intervjuer sker löpande under processen.

Varmt välkommen med din ansökan

Om företaget

Craftor är en expansiv kraftentreprenör som projekterar och bygger stations-, linje och kabelanläggningar åt kunder som äger infrastruktur för överföring av elkraft. Vi är specialiserade på högre spänningsnivåer, upp till 400kV, och har en branschledande kompetens inom alla våra marknadssegment. Företaget grundades 1983 och ingår idag i koncernen Eleda. Tillsammans har vi den kunskap, erfarenhet och finansiella styrka som krävs för att genomföra infrastrukturella projekt oavsett storlek och komplexitet. Mer information om oss finner du på vår hemsida www.craftor.se .

Sökord: Hållbarhet, ISO, certifiering, miljö, sustainability,

Är man stor och stark måste man också ta ansvar

Craftor är stolt sponsor till Stiftelsen Aktiv Skola som jobbar med att förbättra skolmiljön genom att utbilda elever kring områden som droger, grooming, hälsa, miljö och mobbning. Vi tror starkt på att framtiden börjar i skolan och att en trygg skolmiljö skapar förutsättningar för varje elevs möjlighet till god kunskapsinhämtning och en positiv utveckling.

Mobbning är en av de vanligaste anledningarna att ungdomar i Sverige inte slutför sin gymnasieutbildning. För att nå FN:s globala mål om God utbildning för alla måste vi tillsammans göra skolan till en trygg miljö för alla elever att vistas i, alltid.

Vi stöttar nattvandrarna

Vi är stolta att stötta Nattvandrarna i Sollentuna Kommun.

Nattvandrarna finns för att skapa trygghet och tilltro för Sveriges ungdomar. De finns ute på kvällar och nätter under fredagar och lördagar samt på festivaler och högriskhelger. De arbetar för att förebygga bland annat drogmissbruk, våld, främlingsfientlighet och skadegörelse.

Tack för att ni skapar gemenskap och trygghet!

Craftor för Ukraina

Vi på Craftor tar självklart avstånd från kränkningar av mänskliga rättigheter och därmed den invasion som Ukraina har utsatts för. Med anledning av detta har Craftor valt att skänka pengar till UNHCR och deras viktiga arbete.

Vi på Craftor är också tacksamma till Akelius Foundation som under mars månad stöttar UNHCR genom att fördubbla det belopp som skänks. Det tycker vi är fantastiskt!

Mälarbanan

I Solna och Sundbyberg pågår ett arbete med att uppgradera Mälarbanan. Järnvägen ska byggas ut och pendeltågsstationer ska förbättras med bland annat en station under mark i Sundbyberg. Genom att uppdatera Mälarbanan skapas möjligheter för utbyggnad av både boende och näringsliv.

Innan arbetet med Mälarbanan kan påbörjas måste en del förberedande arbete göras. Detta hjälper Craftor till med i form av EL-konstruktion, utredning av befintliga kablar, ledningsomläggning, nyproduktion och diverse tillfälliga kabelflyttar. Vår beställare är vattenfall. Projektledare från Craftor är Fredrik Karlsson. Markarbetet är det Svevia som utför för Trafikverkets räkning.

Craftor bygger en gyllene station

Sedan maj 2020 ha projektet pågått i Gubbängen där vi byggt en ny station åt vår kund Ellevio. Idag står en färdig station redo att kopplas in i elnätet!

Syftet med stationen är att hjälpa Stockholms söderförorter med framtidens elförsörjning. Stationen avlastar andra stationer i området och minskar risken för strömavbrott.

I det här projektet har vi samarbetat över avdelningsgränserna på Craftor där samtliga av våra avdelningar Stationer, Ledningar och Distribution är inblandade för att ro projektet i hamn. På grund av projektets storlek samt integreringen mellan de olika avdelningarna så har projektet drivits i samverkan mellan 3 stycken projektledare från Craftor, alla med sin detaljkunskap inom varje område.

Byggnaden har gestaltats med en belyst fasadbeklädnad som ger en häftig känsla.

Invigning av Kockums

I Malmö har vi under ett års tid haft ett stationsprojekt där vi förnyat stationen med nytt 10 kV ställverk och bytt ut två stycken transformatorer med spänning på 130/10 kV åt vår kund Eon.

Byggnaden som stationen ligger i är ett gammalt varv. Stationen distribuerar ström till hela Västra Hamnen i Malmö som är ett stort bostads- och industriområde idag.

Vi har genom hela projektet haft en väldigt god framförhållning och de tidsvinster som vi lyckades med i början har vi bibehållit ända till slutbesiktning. Det blev i det stora hela ett väldigt lyckat projekt med en bra dialog tillsammans med Eons projektledare Mats Arendt. Vi har hela vägen drivit projektet som ett team och det är nyckeln till att vi har lyckats så pass bra. Som alltid känns det skönt när projektet är klart och vi har levererat det vi har lovat. Nu ser vi fram emot nya projekt, säger Craftors projektledare Emil Johansson.

Under torsdagen den 11/11 var det dags för invigning av den nya stationen och på plats fanns representanter från både kommun och region samt personal från Eon och Craftor.På  bild syns Craftors VD Henrik Bolinder, Eons VD Martin Höhler, Eons Regionschef Syd Peter Hjalmar samt Craftors Arbetschef för Stationer Claes Forssman.

En minut för säkerheten

Under vecka 43 är det den Europeiska Arbetsmiljöveckan och tillsammans med vår kund Vattenfall Eldistribution uppmärksammade vi engagemanget idag den 26 oktober genom att tillsammans genomföra 1 pausminut för säkerheten.

Syftet är att rikta strålkastaren på vikten av en god och säker arbetsmiljö. Vår personal är det viktigaste vi har i vår verksamhet och därför är deras hälsa och säkerhet av största betydelse för oss. För att förhindra olyckor och förebygga ohälsa är det viktigt att vi alltid har fokus på säkerheten.

Pausminut på vårt projekt i Barkarby i Stockholm.

Personalen på kontoret i Göteborg tänker på säkerheten!
Pausminut på vårt projekt i Oskarshamn.
Pausminut i Skutskär för att tänka på säkerheten.
Pausminut i en byggbod för att tänka på säkerheten.
På vår projekt i Gubbängen tog alla en pausminut för att tillsammans tänka på säkerheten.