Johannes Olsson; Årets Projektledare 2020

Igår tog vår projektledare Johannes Olsson (PG13 Stationer Sydväst) emot COWIs utmärkelse till Årets Projektledare inom samhällsbyggnad.

COWI delar årligen ut pris till Årets Projektledare inom samhällsbyggnad. Syftet med priset är att synliggöra projektledarens viktiga roll inom samhällsbyggnad och det går till den person som är en stjärna på att leda team, jobbar för goda affärer och har ett brinnande intresse för hållbar samhällsutveckling. Ni kan läsa mer om priset samt en intervju med Johannes här: https://bit.ly/3iJl0HQ

Vi är otroligt stolta och önskar Johannes ett Stort Grattis!

Ny Affärsområdeschef till Stationer

Vi är glada över att kunna meddela att Claes Forssman i maj tillträdde som ny Affärsområdeschef för affärsområde Stationer. Claes kommer senast från rollen som ansvarig för Ellevios projektverksamhet inom regionnätsutbyggnaden i Stockholm och har en gedigen erfarenhet från både stations- och ledningsprojekt. Claes och Craftor har sedan många år arbetet tillsammans i och med våra projekt i Stockholm och känner redan varandra väl.

– Att få möjligheten att komma in i Craftor nu när hela energimarknaden står inför en stor omställning som kommer påverka både våra kunder och oss känns väldigt spännande och roligt. Arbetet med att fortsätta utveckla stationsverksamheten känns utmanande men väldigt stimulerande och relevant, säger Claes Forssman.

Vi hälsar Claes hjärtligt välkommen och önskar honom lycka till i sin nya roll här hos oss på Craftor!

Porträttbild av Claes Forssman

Kabelförläggning i Södra Stockholm

I början av april träffar vi Karl Hultman i Huddinge på ett av våra nystartade projekt. När vi är på plats har projektet pågått sedan mitten av mars och är planerat att vara klart hösten 2020. Arbetet handlar om att schakta ca 1 mil med totalt 12 deletapper, ca 300 skarvar och ca 70 lågspänningsskåp.

Uppdraget har vi fått från Vattenfall och grundar sig i att kablarna börjar få några år på nacken och därmed börjar bli i dåligt skick. Det är ett treeingprojekt vilket innebär att vi byter ut den gamla 24kV kabeln som har diagnostiserats och konstaterats ha kvalitetsproblem. Bekymren med kabeln innebär att den bryts ned och urladdas genom isoleringen i kabeln, vilket i sin tur kan leda till elfel i kabeln. När man ändå schaktar fram så mycket kabel så byts då även lågspänningskablar och kabelskåp. I början av april gräver vi tre sträckor samtidigt med hjälp av UE. I dagens läge är situationen speciellt i och med Coronaviruset som sprids men projektledare Karl Hultman tycker inte att projektet har blivit påverkat av detta.

Vi har alla inomhusmöten via Skype men utomhusmöten på projekt kör vi som vanligt. Vi håller avstånd och hälsar på varann utan kontakt. Det går bra, säger Kalle.

För tillfället har vi endast UE på plats och de berättar att de använder flertalet olika hjälpmedel för att underlätta i arbetet så som lyftanordningar för kabel och självgående asfaltssåg. Utöver det skrivs en SJA (Säker Jobb Analys) enligt Craftors SJA block och avstämningar görs varje vecka med projektledare Kalle.

Ny markförlagd ledning mellan Måby-Rosersberg

Craftor har fått i uppdrag av Vattenfall att lägga en ny 130 kV ledning mellan transformatorstation Måby och nya transformatorstation i Rosersberg Södra.

Det är ett omfattande markprojekt som utgår i sydlig riktning från Måby i Märsta till Rosersberg. Craftors arbete innebär schakt och förläggning av 130 kV markkabel. Syftet med omläggningen av kabeln är att förstärka elnätet i regionen. Det grundar sig i behovet av att i framtiden tillgodose ett ökat överföringsbehov till följd av nyetablering av verksamheter i Rosersbergs industriområde.

Arbetet startade i mitten av Januari 2020 och ska vara klart i mitten av Augusti 2020. Detta innebär att det är en extremt kort utförandetid med passage genom områden som kan innehålla flera olika svårigheter så som oexploderad ammunition, markföroreningar, passage genom en golfbana, under en järnväg och genom markområden med fornlämningar. Planering och projektering av projektet har påbörjats för flera år sedan och den långa tiden som gått innan produktionsstart innebär att en del intressenter längs sträckningen kan ha fått ny personal, glömt bort eller trott att projektet skulle utebli så det är en hel del extra kommunikation som krävs nu när vi väl skall igång.

– Projektets utmaning för oss är att klara utförandetiden trots de förändringar som uppstår under arbetets gång, säger Kjell Johansson, projektledare.

Kjell är dock hoppfull om att arbetet ska flyta på så att Craftor kan uppfylla beställarens förväntningar och att båda parter skall bli nöjda med genomförande och resultat.

Craftor rustar upp 130kV och 50kV ställverk

Craftor har fått i uppdrag av E.On Energidistribution att rusta upp Oskarshamn S transformatorstation.

I uppdraget ingår att byta högspänningsapparater på 50- och 130kV ställverken, tillägg av ett nytt fack för nollpunktsutrustning, uppdimensionering av samlingsskenor samt en ombyggnad av befintlig kontrollbyggnad för att upprätta en ny kontrollanläggning.

Stationen är placerad utanför Oskarshamn i Kalmar län och är en viktig inmatningspunkt till staden.

-Sådana uppdrag som detta är komplicerade. Det gäller att planera utbytet av apparater noggrant då vi inte kan ha allt för långa avbrott. Det är något vi klara och vi är stolta över att ha fått E.ONs förtroende för att leverera projektet, säger Alexander Lundh, projektledare på Craftor AB.

Utöver huvuduppdraget ingår även en del provisoriska lösningar för att kunna lägga om anläggningsdriften.

Uppdraget är en totalentreprenad med byggstart Q1 2020 och beräknas vara klart Q4 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Alexander Lundh, projektledare, 072- 231 89 30

Craftor säkrar strömförsörjningen

Craftor har fått i uppdrag av Ellevio att säkra Stockholms elförsörjning.

Det är ett omfattande projekt som ska säkra Stockholms elförsörjning för framtiden samtidigt som högspänningsluftledningar försvinner från naturen. Arbetet, som genomförs i konsortium med NKT HV Cables, som tillhandahåller kabelsystemet, innebär att nio parallella 420 kV kablar ska installeras längs en sträcka på cirka 12 km i både land och vatten från Beckomberga till Bredäng. Craftors del avser arbete på land längs en sträcka av cirka 6,7 km med syfte att stärka kapaciteten i Stockholm samt att riva de befintliga luftledningarna och istället gräva ned markkablar för att på så sätt frigöra mark för framtida exploatering i berörda områden. Utöver detta innefattar projektet även ombyggnad av två stationer vilka Craftor är ansvarig för.

Distriktschef Peter Jonsson är förväntansfull inför arbetet och tycker att det känns roligt att Craftor har fått möjligheten.

-Vårt arbete med förberedelser på site drar igång i mars 2020 och det känns väldigt spännande, säger Peter Jonsson, distriktschef.

Otera Ratel blir Craftor

Nytt namn, men samma företag. I slutet av augusti byter vi företagsnamn till Craftor AB, men vi är fortfarande samma företag med samma verksamhet. Tillsammans med er som kunder och leverantörer fortsätter vi att bygga och underhålla elnät i världsklass. 

Bakgrunden till namnbytet är att vår majoritetsägare, Agder Energi i Norge, har sålt den norska delen av Otera och därmed också rättigheterna till varumärket. För oss i Sverige är namnbytet den enda förändringen som sker och vi fortsätter tillsammans med våra stabila ägare att långsiktigt utveckla företaget och verksamheten, men bara under nytt namn och ny grafisk profil. Som Craftor har vi också ännu större möjligheter att fortsätta att etablera oss som den ledande kraftentreprenören i Sverige, naturligtvis tillsammans med er.

Varmt välkomna till Craftor AB – vi lovar att ni kommer att känna igen oss.

Hälsningar

Klas Urban Hilberth, VD

P.S. Namnet Craftor är en ordlek mellan orden Craft, Kraft och Tor. ds (Craft = Craftmanship, hantverksskicklighet Kraft = Styrka, energi Tor = Nordiska mytologins kraftfulla Gud om vars hammare det slår blixtar/elektricitet.)