Vi bygger luftledningar i Hofors!

Just nu pågår ett projekt i Hofors där vi bygger om en luftledning åt Vattenfall.

Anledningen till ombyggnationen är att kapaciteten måste höjas på grund av utökade vindkraftsparker i närheten. Det är totalt 7 st stålstolpar och 4 st trästolpar som ska bytas ut och det kommer göras fördelat på 2 perioder.

Orsaken till att allt arbete inte kan göras under en period, som var ursprungsplanen, är att den stora industrin Ovako i Hofors inte har möjlighet att ha avbrott i sin produktion under så många veckor som då skulle krävas sommaren 2021. Därför har man istället valt att dela upp arbetet i två perioder istället.

Under våren 2021 har vi genomfört förberedande markarbete på plats.

Första perioden av ombyggnad genomförs sommaren 2021 och den andra perioden sommaren 2022.

Vi förnyar ställverket i Västra Hamnen, Malmö

I Malmö har vi just nu ett stationsprojekt där vi förnyar ställverket och byter ut två stycken trafos med kapacitet på 130/10 kV åt vår kund Eon.

Ställverket är från 70-talet men byggnaden som stationen ligger i är ett gammalt varv där man tidigare byggde båtar.

Vårt arbete i stationen påbörjades i september 2020 och är beräknat att vara klart i oktober 2021. Kalkylen ligger på 31 MSEK. Stationen distribuerar ström till hela Västra Hamnen i Malmö som är ett stort bostads- och industriområde idag.

Det arbete som pågår just nu och är kvar att göra framöver är diverse installationer inomhus, det ska grävas utomhus för att kunna skarva utgående kablar samt installation av två stycken trafos. Spänningssättningen är planerad till den 31/5.

70 kV transformatorfack till Carpe Futurum

Inne på Vattenfall kraftvärmeverks område i Uppsala har Craftor just nu ett arbete med att färdigställa en utbyggnad av ett ställverk kopplat till Vattenfalls miljardsatsning i Uppsala tänkt att fasa ut det sista fossila bränslet för att ge Uppsalaborna möjlighet till en fossilfri uppvärmning kallat Carpe Futurum.

I det här projektet har avdelning stationer Öst även samarbetat med vår avdelning Distribution. Det är fantastiskt att vi kan använda oss av varandras kunskaper och erfarenheter inom koncernen och över avdelningarnas gränser.

Våra värdeord

Våra värdeord är de grundstenar som vi vilar Craftors företagskultur på.

I ett arbete för att utveckla Craftor har vi nu tagit fram tre stycken nya värdeord som beskriver oss.

De nya värdeorden är Entreprenörsskap, Engagemang och Tillsammans

Läs mer om våra värdeord här på vår hemsida under fliken Om oss.

Transformatorbyten för att möta framtidens behov

I Vedum utför vi under vintern två stycken transformatorbyten, uppställning av ett nytt fack samt anpassningar av kontrollrummet. Varje transformator väger ungefär 18 ton.

Projektet är ett ramavtalsprojekt hos Vattenfall och syftet är att ge stationen en effekthöjning så att man kan möta behovet av extra strömförsörjning i området. Stationen är av äldre karaktär och inga större arbeten har gjorts här på lång tid.

Projekteringen av arbetet påbörjades redan under våren 2020 medan själva arbetet tog fart i mitten av oktober. Idag har vi tre stycken montörer på plats från Stationer SydVäst och det är beräknat att vara klart i mars 2021.

I det här projektet har man valt att inte göra någon total ombyggnation utan man väljer bland annat att komplettera med ett begagnat fack. Dessutom kommer transformatorn T2 som nu byts ut att återanvändas i en annan station framöver. På så vis spar vår kund både på miljön och ekonomin, vilket såkart är väldigt bra!

Välkommen till 2021

Vi vill välkomna våra kunder, leverantörer och medarbetare in i år 2021!

Vi har stora förhoppningar om att 2021 kommer bjuda på spännande och lärorika projekt. Vi har just nu bland annat projekt som Kalvkullen- Fäboberget där vi bygger en 29 km lång luftledning samt ett pågående projekt i Göteborg rörande det västsvenska projektet där vi hjälper till att stärka infrastrukturen i Göteborg.

Välkommen att följa med oss på vår resa!