Våra värdeord

Våra värdeord är de grundstenar som vi vilar Craftors företagskultur på.

I ett arbete för att utveckla Craftor har vi nu tagit fram tre stycken nya värdeord som beskriver oss.

De nya värdeorden är Entreprenörsskap, Engagemang och Tillsammans

Läs mer om våra värdeord här på vår hemsida under fliken Om oss.

Transformatorbyten för att möta framtidens behov

I Vedum utför vi under vintern två stycken transformatorbyten, uppställning av ett nytt fack samt anpassningar av kontrollrummet. Varje transformator väger ungefär 18 ton.

Projektet är ett ramavtalsprojekt hos Vattenfall och syftet är att ge stationen en effekthöjning så att man kan möta behovet av extra strömförsörjning i området. Stationen är av äldre karaktär och inga större arbeten har gjorts här på lång tid.

Projekteringen av arbetet påbörjades redan under våren 2020 medan själva arbetet tog fart i mitten av oktober. Idag har vi tre stycken montörer på plats från Stationer SydVäst och det är beräknat att vara klart i mars 2021.

I det här projektet har man valt att inte göra någon total ombyggnation utan man väljer bland annat att komplettera med ett begagnat fack. Dessutom kommer transformatorn T2 som nu byts ut att återanvändas i en annan station framöver. På så vis spar vår kund både på miljön och ekonomin, vilket såkart är väldigt bra!

Välkommen till 2021

Vi vill välkomna våra kunder, leverantörer och medarbetare in i år 2021!

Vi har stora förhoppningar om att 2021 kommer bjuda på spännande och lärorika projekt. Vi har just nu bland annat projekt som Kalvkullen- Fäboberget där vi bygger en 29 km lång luftledning samt ett pågående projekt i Göteborg rörande det västsvenska projektet där vi hjälper till att stärka infrastrukturen i Göteborg.

Välkommen att följa med oss på vår resa!

Vi hjälper till att möta framtidens behov

I Solna, nära shoppingcentret Mall of Scandinavia, pågår just nu ett distributionsprojekt. Arbetet innefattar omläggning av två stycken slingor. Slingorna matar stora delar av Solna och vi ska hjälpa kunden att möta framtidens behov av elförsörjning i området, samt undvika flaskhalsar i nätet genom att belastningen stuvas om och att laster balanseras på båda slingor.  Ombyggnationen omfattar även byte av tre stycken stationer då de har passerat 40 år och med fördel ska bytas ut mot nyare och modernare byggnader. De nya stationerna ska förses med felindikering på alla brytare samt att varje brytare ska kunna fjärrmanövreras så driften kan få nytta av de framskapade kopplingsmöjligheterna. Genom ombyggnationen får man även multipla kopplingsmöjligheter mellan de två slingorna. 

Vårt arbete innebär därför att koppla om nuvarande kablar till provisoriska stationer för att sedan riva nuvarande station, förbereda och placera de nya stationerna, samt koppla om kablarna från de provisoriska stationerna till de nya och moderna.

Projektet har genomförts i tre etapper. Vi är nu inne på del tre och förväntas vara klara med utförandet i mars 2021.

Vi är stolta att vara en del av det västsvenska projektet

Den här hösten besöker vi ett projekt i centrala Göteborg. Projektet är en del av Göteborgsöverenskommelsen och därigenom det västsvenska paketet där infrastrukturen i Göteborg behöver förstärkas. Projektet är stort och pågår över hela staden med flera olika aktörer som PEAB och Skanska. Inget har egentligen gjorts när det gäller utbyggnad och förbättring av infrastrukturen i Göteborg sedan 1960 och därför är behovet stort just nu.

Den största delen handlar om att kommunikation med tåg genom Göteborg ska förbättras och göras smidigare. Det kommer under Göteborg vara tre underjordsstationer; Centralstationen, Rosenlund och Korsvägen.

På etappen Olskroken, där Craftor är just nu och drar om 10-15 st högspänningskablar 12 kV, görs arbetet för att Västlänken ska få egna spår in i tunneln och under Göteborg.

Andra delar Craftor kommer vara en del av är bland annat Centralen där vi ska flytta kablar, driftsatt ca 10 st högspänningsstationer samt dragit kabel till dessa.

Totalt är det ca 40 mil kabel som Craftor kommer hjälpa till att dra om innan projektet till slut är klart.

Vi bygger luftledningen mellan Kalvkullen och Fäboberget

I Fredrika, en liten ort i södra delen av Lappland (Västerbottens län), har vi idag en utförandeentreprenad. Vår kund Vattenfall bygger just nu en vindkraftspark och vi ska bygga en luftledning på cirka 29 km som ska ansluta till vindkraftsparken. Arbetet är uppdelat i två paket varav vi har fått det ena och Vattenfall Service det andra.

Arbetet innebär byggnation av 161 stolpplatser som ska byggas mellan Kalvkullen och Fäboberget i närheten av Fredrika.

Det som skiljer det här projektet från andra projekt vi har är att vi ska bygga 48 stycken stolpplaster med kompositstolpar, 7 stycken fackverksstolpplaster och resterande stolpplatser byggs med trästolpar. Anledningen till att man valt att blanda olika tycker av stolpar är framförallt för att det på vissa ställen behövs väldigt långa stolpar som endast kompositstolpar är tillräckligt långa för att klara av.

För att minska påverkan på miljön i form av körskador samt för att göra arbetet mer tidseffektivt så kommer det under tre till fyra omgångar i projektet tas in en helikopter för att köra ut stolpar och reglar till stolpplatserna. I oktober användes helikoptern för första gången. I övrigt för att klara av den tidvis tuffa terrängen så används grävmaskiner, sexhjulingar och bandvagnar för transport av personal och material.

En minut för säkerheten på jobbet

Under vecka 43 var det Europeiska Arbetsmiljöveckan och under tisdagen den 20:e oktober stoppades alla projekt hos vår kund Vattenfall eldistribution under en minut. Syftet var att belysa vikten av god och säker arbetsmiljö. För oss på Craftor är såklart en god och säker arbetsmiljö det absolut viktigaste för att våra medarbetare ska komma hem säkert från jobbet varje dag. Därför uppmuntrat vi Vattenfalls arbete med att synliggöra detta och delta i branchens gemensamma arbete framåt.

Här ser ni personalen på vårt projekt Notviken i Luleå där verksamheten stod stilla i en minut.

Eleda Infra Services Group förvärvar Craftor

Eleda Infra Services Group (”Eleda”) har ingått avtal om en majoritetsinvestering i Craftor Holding AB (”Craftor”). Craftors management kommer att kvarstå som aktieägare i den kombinerade koncernen och fortsätta i sina respektive operativa roller.

Eleda är en expansiv koncern med fokus på små till medelstora projekt inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för offentliga och privata kunder. Craftor är en komplett tjänsteleverantör inom elinfrastruktur och kommer att stärka Eledas förmåga att betjäna kunder som driver det svenska elnätet, framförallt i Sveriges tätorter där behovet av att investera i elnätet är avgörande för att möta den ökande efterfrågan på el. Craftor har haft en imponerande tillväxtresa med god lönsamhet, och har organiskt ökat omsättningen från 600 miljoner kronor 2016 till 1,1 miljarder per-juni 2020. Efter förvärvet förväntas Eledas totala omsättning uppgå till omkring 8 miljarder kronor.  

”Craftors verksamhet drivs mycket likt Eledas och kompletterar vår service- och underhållsverksamhet inom eldistribution. Vi är övertygade om att Craftor kommer att föra med sig betydande synergier och stärka både Eleda och ONE Nordic, som ingår i gruppen sedan juni i år. Förvärvet av Craftor är ytterligare ett steg mot att befästa vår position som det ledande infrastrukturtjänsteföretaget i Norden”, säger Johan Halvardsson, koncern-VD på Eleda.

”Detta är mycket goda nyheter för Craftor”, säger Klas Urban Hilberth, VD för Craftor. ”Vi har haft en fantastisk resa under vårt tidigare ägande men är glada över att nu kunna samarbeta med Eleda. Vi ser fram emot nästa tillväxtfas som en del av den större Eleda-gruppen. Vi har redan flera gemensamma kunder och ser fram emot att de blir ännu fler.”

”Eleda har fått den fantastiska start vi hoppades på när vi inledde vår gemensamma resa i juni 2020. Förvärvet av Craftor är ytterligare ett bevis på Eledas förmåga att attrahera entreprenörer i världsklass. Vi välkomnar Craftor till Eleda-familjen och ser fram emot att fortsätta stötta Eleda på deras tillväxtresa”, säger Bengt Maunsbach, Partner på Altor.

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden.

För mer information, kontakta:

Johan Halvardsson, CEO, Eleda, +46 70 545 95 01

Emilie Condrup Masior, Head of Communications and ESG, Eleda, +46 70 828 04 66

Klas-Urban Hilberth, CEO, Craftor, +46 768 45 49 25

Bengt Maunsbach, Partner, Altor, +46 867 89 115

Tor Krusell, Head of Communications, Altor, +46 705 43 87 47

Om Eleda Infra Services Group

Eleda är en expansiv koncern med fokus på små till medelstora projekt inom anläggnings- och entreprenadbranschen samt inom eldistribution och förnybar energi, med ett brett utbud av infrastrukturtjänster för offentliga och privata kunder. Koncernen verkar via regionala bolag i flera regioner i södra och mellersta Sverige, för närvarande Akeab, Mark & Energibyggarna, Salboheds Bygg & Anläggningstjänst, JVAB samt One Nordic som alla har liknande affärsmodell och operationellt fokus. Företagskulturen präglas av en stark entreprenörsanda och bolagen arbetar självständigt i kompletterande geografier med målet att vara en ledande aktör på sin respektive regionala marknad. Eleda Group, som har sitt huvudkontor i Stockholm, har omkring 2000 medarbetare och en omsättning om drygt 6 miljarder kronor under 2019. Eleda Group ägs av Altor och en bred grupp nyckelpersoner i koncernen

För ytterligare information vänligen besök www.eleda.se

Om Craftor

Craftor är en kraftentreprenör som projekterar och bygger kraftanläggningar för kraftproducenter och nätägare i Sverige. Genom att kombinera projektledning i världsklass med gedigen hantverksskicklighet levererar Craftor komplexa infrastrukturprojekt på alla spänningsnivåer upp till 400kV. Sedan företaget grundades 1983 har det utvecklats från det lilla montagebolaget till en av de ledande kraftentreprenörerna i Sverige med omkring 140 anställda, med några av de mest avancerade och specialiserade uppdragen på marknaden. Detta ger oss en unik stabilitet och möjlighet till fortsatt utveckling och tillväxt – både för våra medarbetare, företaget och våra kunder.

För ytterligare information vänligen besök www.craftor.se

Om Altor

Altors fonder har sedan starten rest ett utfäst kapital på EUR 8,3 miljarder. Fonderna har hittills investerat mer än EUR 4,2 miljarder i fler än 60 företag. Investeringar har primärt gjorts i medelstora nordiska företag med fokus på att skapa värde genom tillväxt och operationella förbättringar. Bland befintliga och tidigare investeringar finns Dustin, Byggmax, Piab, Aalborg Industries, Trioplast, SATS och RevolutionRace.

För ytterliagre information, besök www.altor.com