Craftor

Sök

Sökresultat för:  – Sida 3

Hållbarhetsmål

Vi har långsiktiga, övergripande mål för respektive fokusområde i vårt hållbarhetsramverk. Alla mål är nedbrutna på årsbasis med tillhörande handlingsplaner. Våra övergripande mål är: Medarbetare

LÄS MER (➔
Aktuellt

ISO-certifikat

I juni blev Craftor trippelcertifierade; kvalité, miljö och arbetsmiljö enligt ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 och ISO 45001:2018.

LÄS MER (➔

Certifieringar & policies

Vårt ledningssystem är certifierat enligt ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö) och ger ett stöd till verksamheten.  Ledningssystemet syftar till ett

LÄS MER (➔

Miljö- och klimatarbete

Den globala uppvärmningen är en av mänsklighetens stora utmaningar och vi alla har ett ansvar inför kommande generationer att bidra med lösningar och att minska

LÄS MER (➔